Pakkasta pohjoissavolaisten yritysten suhdanteissa

Pohjoissavolaisissa yrityksissä suhdannetilanne viileni ja on heikoin vertailtaessa tilannetta koko 2020-lukuun. Suhdanneodotukset ovat pakkasesta huolimatta positiivisemmat kuin suhdannetilanne ja negatiivisesta etuliitteestä huolimatta suhdanneodotukset ovat vuoden takaiseen verrattuna paremmat, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin lokakuun suhdannebarometri.

Yleinen geopoliittinen ja talouden tilanne heijastuvat pohjoissavolaisten yritysten suhdannetilanteeseen. Suhdanneluku (-67) laski edellisestä heinäkuun luvusta (-46) ja on heikoin koko 2020-luvulla. Kustannuksien ja korkojen tilanne heijastuvat markkinoille epävarmuutena heikentäen kysyntää. Kysynnän heikentyminen on jatkunut yhtämittaisesti Venäjän hyökkäyssodan alettua. Vaikka tilanne on haastava, lähitulevaisuuden suhdanneodotukset ovat paremmat (-46) kuin vuosi sitten (-66).

Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta kasvua kysyntähaasteiden lisäksi hidastaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Tilanne on pysynyt stabiilina, vaikka muutosneuvottelut ja lomautukset yrityksissä ovat lisääntyneet. Osaajatarve Pohjois-Savossa on suurinta muihin maakuntiin ja alueisiin verrattuna ja jopa kaksi kertaa suurempaa kuin maan keskiarvoon verrattuna. Kasvavana huolena Pohjois-Savossa, jopa muita alueita suurempana, ovat myös yhä lisääntyneet yritysten rahoitusvaikeudet.

”Vaikka talouden tilanne on vaisu, positiivista on se, että suhdanneodotukset ovat pysyneet suhdannetilannetta parempana. Keskittäisin katseen vahvasti nyt osaajapulan ratkaisemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kuopion on jo useana vuonna ollut toiseksi vetovoimaisin Tampereen jälkeen, työmahdollisuudet ja upeat lapsiystävälliset elinolosuhteet houkuttavat. Nyt on oikea aika investoida, jotta ollaan valmiita ja kunnossa, kun talous kääntyy nousuun.” Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2023 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 50 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 8380 henkeä.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Talous​