Marraskuussa palkitaan pohjoissavolaisia yrityksiä kansainvälistymispalkinnoilla

Kuopion alueen kauppakamari juhlii kasvuyrityksiä ja kansainvälisen kaupan tekijöitä ja tekoja Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa ti 29.11.2022. Tapahtuman yhteydessä luovutetaan perinteikäs Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinto pohjoissavolaiselle yritykselle, jonka vientitoiminta tai muu kansainvälinen liiketoiminta on ollut erityisen ansioitunutta.

Kauppakamarin kasvuvaliokunta kerää nyt ehdotuksia palkinnon voittajasta. Osallistua voi kertomalla oman ehdokkaan kauppakamarin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Kasvuvaliokunnan muodostama raati valitsee jatkoon – valintakriteerit täyttävistä ehdokkaista – eniten ääniä saaneet.

”Tänä vuonna voittajan valinnassa tullaan huomioimaan yrityksen muutoskyvykkyys vallinneissa markkinamurroksissa. Toivomme samaten ehdotuksia yrityksistä, jotka ovat ennakkoluulottomasti ja rohkeasti suunnanneet kansainvälisille markkinoille ja panostaneet määrätietoisesti kansainväliseen liiketoimintaan”, Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Kylävainio kertoo.

”Samanaikaisesti kun Suomi tarjoaa 5,5 miljoonan asukkaan markkinat, globaalisti luku on tänä päivänä jo 8 miljardia. Voidaankin sanoa, että kansainvälistyminen on menestyvien kasvuyritysten elinehto. Pohjois-Savossa on pitkät kansainvälisen kaupan perinteet, mikä on lisännyt hyvinvointia alueellamme. On tärkeää, että pidämme tätä jatkumoa yllä”, kasvuvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Kylävainio jatkaa.

Tänä vuonna Kunnian kukko -palkintoprosessia uudistetaan. Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa palkitaan kaksi (2) yritystä: Kunnian kukko -palkinnolla palkittavan kasvuyrityksen lisäksi tullaan jakamaan kasvun tunnustuspalkinto pohjoissavolaiselle mikro- tai startup-yritykselle.

”Pohjois-Savossa on vahvaa kansainvälistä osaamista ja yritystoimintaa. On tärkeää, että tuemme myös alueemme rohkeita startup- ja spin off -yrityksiä ja osaajia, jotka tavoitteilevat kansainvälistä menestystä. On luontevaa, että tulemme jatkossa palkitsemaan myös nousevia yrityksiä kansainvälistymistunnustuksella”, taustoittaa toimitusjohtaja Kaija Savolainen Kuopion alueen kauppakamarista. Palkinnon voittajaa voi ehdottaa pe 30.9.2022 saakka.


Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020) ja Lignell & Piispanen (2021).

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta

Kasvuvaliokunnan puheenjohtaja
Mikko Kylävainio, johtaja, Keitele Group Oyj
mikko.kylavainio@keitele.fi

Kasvuvaliokunnan sihteeri
Tiina Hartikainen, kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö, Kuopion alueen kauppakamari
tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi, p. 044-513 2904

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys