Marraskuussa palkitaan pohjoissavolaisia yrityksiä kansainvälistymispalkinnoilla

Kuva: Vuoden 2022 palkintojen voittajat: Export2X-kansainvälistymistunnustus, Rammy Oy Salla Piironen (vas.) ja Tomi Piironen. Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinto, Genelec Oy Maria Martikainen.

Kuopion alueen kauppakamari juhlii kasvuyrityksiä ja kansainvälisen kaupan tekijöitä sekä tekoja Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa pe 24.11.2023.

Tapahtuman yhteydessä luovutetaan perinteikäs Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinto pohjoissavolaiselle yritykselle, jonka vientitoiminta tai muu kansainvälinen liiketoiminta on ollut erityisen ansioitunutta. Lisäksi Export2X-kansainvälistymistunnustuksella nostetaan esiin pohjoissavolaista kasvuyritystä, joka on ottanut menestyksekkäästi ensimmäisiä kansainvälistymisen askeleitaan.

Kauppakamarin kasvuvaliokunta kerää nyt ehdotuksia palkintojen voittajista. Osallistua voi kertomalla oman ehdokkaan kauppakamarin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Kasvuvaliokunnan muodostama raati valitsee jatkoon valintakriteerit täyttävistä ehdokkaista eniten ääniä saaneet.

”Tänä vuonna Kunnian kukko -voittajan valinnassa huomiota kiinnitetään paitsi ehdokkaiden liiketoiminnan kilpailukykyyn myös kansainväliseen osaamiseen ja vastuullisuuteen. Odotettavissa on, että voitosta käydään jälleen korkeatasoinen mittelö ehdokkaiden välillä”, Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Jalkanen kertoo.

”Viennin käynnistäminen ja kasvattaminen vaativat yritykseltä aina merkittävää sitoutumista ja investointeja. Tästäkin syystä on erityisen tärkeää antaa tunnustusta viennissä ja kansainvälistymisessä saavutetuille onnistumisille”, Jalkanen jatkaa.

Perinteikkään Kunnian kukko -palkinnon rinnalla jaettava Export2X-kansainvälistymistunnustus jaetaan pohjoissavolaiselle kasvutahtoiselle yritykselle toisen kerran.

”Rohkeat ja innovatiiviset kasvutarinat ovat elintärkeä osa Pohjois-Savon tulevaisuutta. Varhaisessa vaiheessa globalisoituvat tai jopa born to be global -yritykset ja osaaminen synnyttävät kasvua ja tätä kautta lisäävät hyvinvointia alueellamme. Export2X-tunnustuksella haluamme rohkaista yrityksiä entistä varhaisemmassa vaiheessa tavoittelemaan menestystä myös kotimaan markkinoiden ulkopuolelta”, toteaa toimitusjohtaja Kaija Savolainen Kuopion alueen kauppakamarista.

Palkinnon voittajaa voi ehdottaa pe 15.9.2023 saakka sähköisellä lomakkeella Kuopion alueen kauppakamarin verkkosivuilla: https://response.questback.com/kauppakamarit/fthlskutwj.

Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020), Lignell & Piispanen (2021) ja Genelec (2022). Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan ensimmäisen Export2X-kansainvälistymistunnustuksen myönnettiin Rammy Oy:lle vuonna 2022.

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Tiina Hartikainen

GROWTH DIRECTOR

+35840 513 2904

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys