Kuopion alueen kauppakamarin Kasvu³-strategia tavoittelee merkittävää kasvua haastamalla kaupunkien ”kuusikon”

Kuva: Wille Markkanen

Kuopion alueen kauppakamari käynnistää uuden strategiakauden, jonka painopisteenä on Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen. Kasvu³-strategia haastaa rohkeasti Suomen kuusi suurinta kaupunkia tavoittelemaan seuraavaa kasvuloikkaa. Kauppakamarin tahtotilana on nostaa Pohjois-Savo kiinnostavimmaksi ja innovatiivisimmaksi investointikohteeksi vuoteen 2030 mennessä.

Kauppakamarin Kasvu³-strategia rakentuu kahdesta osasta: 1) Mitattavista kasvutavoitteista sekä 2) Elinkeinoelämän kunnianhimoisesta kasvuvisiosta. Elinkeinoelämän kasvuvisio (2) sekä haastaa Suomen kaupunkien kuusikon eli Helsingin, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Oulun että osoittaa samalla arvostusta kaupungeille heidän jo saavuttamistaan onnistumisista. Yhteistyötä syventävän keskinäisen kirityksen tavoitteena on vielä vahvempi kansallinen kasvu sekä menestys.

Tuoreen mission mukaan Kuopion alueen kauppakamari on elinkeinoelämän tahtotilan määrittäjä ja muutosvoima, jotta Pohjois-Savo menestyy paikallisesti sekä kansainvälisesti. Strategian Mitattavilla kasvutavoitteilla (1) Kuopion alueen kauppamari määrittää alueen elinkeinoelämän linjaamat suuntaviivat. Kauppakamarin johdolla kasvuloikan ytimessä ovat ihmiset, investoinnit ja infra. Tavoitteena on kasvattaa yritysten, työpaikkojen, väestön ja investointien määrää Pohjois-Savossa merkittävästi vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Maakuntamme kärkiyritykset peräänkuuluttavat rohkeutta kasvaa. Meillä Pohjois-Savossa menestyksen taustalla on aina ollut kestävä arvopohja, korkea osaaminen ja vahva asiakaslähtöisyys. Uskonkin, että Itä-Suomen ja innovatiivisen elinkeinoelämämme merkitys on kasvava kansalliselle kilpailukyvylle. Haluamme tehdä vielä syvempää yhteistyötä eri alueiden ja toimijoiden välillä yhteisen kasvun kiihdyttämiseen”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Kauppakamarin strategiaprosessiin on osallistunut kuluneen syksyn aikana laajalti alueen kärkitoimialojen ja sidosryhmien johtajia sekä Kuopion alueen kauppakamarin luottamushenkilöitä. Kauppakamarin yhteistyökumppanina strategiaprosessissa toimi konsulttitoimisto Nordic West Office.

Strategiakuvaa pääset tarkastelemaan suuremmassa koossa klikkaamalla tästä.

Kuopion alueen kauppakamarin strategia 2024-2030.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Strategia