Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen on hakenut Kuopion kaupunginjohtajan virkaa


Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen on jättänyt hakemuksensa avoinna olevaan Kuopion kaupunginjohtajan virkaan nykyisen kaupunginjohtajan Jarmo Pirhosen jäädessä eläkkeelle.

Kuopion alueen kauppakamari näkee Kuopion kaupungin keskeisenä ja merkityksellisenä itäisen Suomen veturina. On hyvin tärkeää, että kaupungin ja laajemman alueen kehittämisessä huomioidaan ihmisten, erilaisten organisaatioiden ja yritysten tarpeet.

”Vahva elinkeinoelämä on meidän paras turvamme tulevaisuuteen. Tarvitsemme tukea olemassa oleville yrityksille, mutta samalla myös uusia investointeja. Tämän työn edistämiseen tarvitaan vahvan vision omaava kaupunginjohtaja”, kommentoi Kuopion alueen kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Petteri Heimonen.

Savolaisella on takanaan Kuopion alueen kauppakamarin ja Kuopion kauppakamariosaston vahva tuki.

”Kaija Savolaisella on erinomainen kyky tunnistaa elinkeinoelämän uusia mahdollisuuksia ja suuntauksia. Lisäksi hän on onnistunut vaikuttamistyössään erinomaisesti – paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Uskomme, että hän olisi erinomainen valinta uudeksi Kuopion kaupunginjohtajaksi”, Heimonen jatkaa.

Savolainen pitää Kuopion kaupunginjohtajan virkaa merkittävänä Kuopion ja samalla itäisen Suomen elinvoiman, kasvun ja kehityksen kannalta.

”Kuopion kaupungilla on äärimmäisen tärkeä ja merkityksellinen rooli osana itäisen Suomen elinvoimaa, kasvua, kehitystä, geopolitiikkaa ja kokonaisturvallisuutta. Minulla on vahva palo ja taustat vaikuttamiseen sekä yhdessä tekemiseen. Lisäksi kokemukseni tukee alueemme ja sen elinkeinoelämän kehittämistä sekä ihmisten osaamisen ja hyvinvoinnin edistämistä”, kuvaa Savolainen.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari
Petteri Heimonen, hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 073 2903 petteri.heimonen@pettersteel.fi

Kuopion alueen kauppakamari
Kaija Savolainen, toimitusjohtaja
puh. 040 514 8784 kaija.savolainen@kuopiochamber.fi

Kategoriat:kauppakamari tiedottaa