Kauppakamarikysely: Yritykset työllistäneet ukrainalaispakolaisia vasta vähän – halua on, mutta ei keinoja tavoittaa heitä

ey artikkeli kauppakamari

Lähes kaikki ukrainalaispakolaisia työllistäneistä yrityksistä arvioi kokemuksen työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi, mutta toistaiseksi ukrainalaisia pakolaisia on työllistetty Suomessa vähän. Vain kahdeksan prosenttia yrityksistä on työllistänyt ukrainalaispakolaisia, mutta noin 20 prosenttia on harkinnut asiaa. Pohjois-Savossa vastaava lukema on 17 prosenttia. Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole ollut merkittäviä henkilöstövaikutuksia suomalaisiin yrityksiin lomautusten tai irtisanomisten muodossa. Tulokset selviävät kauppakamarien tuoreesta osaajakyselystä, johon vastasi noin 1800 yritystä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan prosenttia on työllistänyt sotaa paenneita ukrainalaisia. 87 prosenttia heistä arvioi kokemusta työllistämisestä positiiviseksi tai erittäin positiiviseksi. Vain kaksi prosenttia vastaajista on arvioinut kokemusta negatiiviseksi. Pohjois-Savossa kenellekään vastaajista ei ollut negatiivisia kokemuksia. 

Ukrainalaispakolaisten työllistämistä on harkinnut valtakunnallisesti 19 prosenttia ja Pohjois-Savossa 17 prosenttia vastaajista. 69 prosenttia kertoi, ettei työllistäminen ole juuri nyt ajankohtaista.

Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen mukaan suomalaisyrityksiltä löytyy selkeää halukkuutta työllistää sotaa paenneita ihmisiä, mutta yhtenä rekrytoinnin haasteena on se, etteivät yritykset tiedä, miten voisivat heitä tavoittaa. 

”Yritykset tarvitsevat selkeää tietoa ja tukea pakolaisten työllistämiseksi. Halua löytyy, mutta esteenä voi olla kielimuuri tai yksinkertaisesti se, että yritykset eivät tiedä, mistä voisivat löytää ukrainalaisia, joiden osaaminen vastaisi yrityksen tarpeita. Tähän kohtaanto-ongelmaan tarvitaan apua kolmannen sektorin toimijoilta ja viranomaisilta”, Valtonen sanoo. Valtosen mielestä on erittäin rohkaiseva tieto, että lähes kaikilla ukrainalaispakolaisia työllistäneillä yrityksillä on positiivisia kokemuksia prosessista ja työntekijöistä. 

”Ukrainalaisten joukossa on hyvin monenlaisia osaajia korkeakoulutetuista vähemmän kouluttautuneisiin ja heillä on halua päästä kiinni mahdollisimman normaaliin arkeen sodan jaloista. Suomessa kärsitään valtavasta osaajapulasta ja työllistämällä ukrainalaisia voimme auttaa sotaa pakenevia, mutta samalla saada osaavia ja motivoituneita työntekijöitä yritystemme palkkalistoille”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.


Sota vähentänyt lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita viidesosalla yrityksistä


89 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, ettei Venäjän hyökkäyssodalla tai sen vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen ole ollut yritykselle henkilöstövaikutuksia. Ainoastaan neljä prosenttia vastanneista on joutunut lomauttamaan työntekijöitä ja vain kaksi prosenttia on joutunut irtisanomaan työntekijöitä. Pohjois-Savossa hyökkäyssota vaikuttaa verrattaen enemmän. Reilu 11 prosenttia vastaajista on joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä hyökkäyssodan seurauksena. 
Kyselyn mukaan sodalla tai sodan vaikutuksilla yleiseen suhdannetilanteeseen on ollut osin lähitulevaisuuden rekrytointitarpeita vähentävä vaikutus. 19 prosenttia vastanneista kertoo rekrytointitarpeiden vähentyneen ja 70 prosenttia kertoo, ettei vaikutuksia rekrytointitarpeeseen ole ollut lainkaan. 

Valtakunnallisesti ainoastaan viisi prosenttia ja Pohjois-Savossa vain reilu kaksi prosenttia vastanneista arvioi sodan ja sen vaikutusten kasvattaneen rekrytointitarvetta.

”Hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat meillä Pohjois-Savossa hieman muuta maata enemmän vientiyrityksien ja alihankinnan rekrytointitarpeisiin. Samaan aikaan Pohjois-Savossa kärsitään kroonisesta työvoimatarpeesta. Ukrainalaiset osaajat ovatkin erittäin tervetulleita Pohjois-Savoon”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.


Kauppakamarien kysely tehtiin 20.-23.9.2022. Kyselyyn vastasi 1780 kauppakamarien jäsenyritystä eri toimialoilta ja eri puolelta Suomea. Pohjois-Savosta kyselyyn vastasi 88 yritystä. 

Kategoriat:Osaaminen