Kauppakamarikysely: Suomalaisyritysten kasvuodotukset edelleen vaisuja, mutta suhdannehuolet ja kustannuspaineet hellittäneet hieman

Suomalaisyritysten suhdannehuolet ja kustannuspaineet ovat hellittäneet hieman ja odotukset liikevaihdon kehityksestä kääntyneet nousuun pitkän heikkenemisvaiheen jälkeen, selviää uusimmasta kauppakamarikyselystä. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan erityisen loistavaksi tilannetta ei voi silti kuvata ja säröjäkin löytyy.

Yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli edelleen optimistisia enemmän. Tuoreessa kauppakamarikyselyssä pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi tilannetta kuvasi nyt 33,6 prosenttia, kun vastaava osuus oli joulukuussa lähes 40 prosenttia.

Synkin tunnelma on edelleen rakennusalalla, jossa yli 60 prosenttia vastaajista luonnehtii vallitsevaa tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että rakentamisen volyymin lasku hidastaa jatkossa Suomen talouden kasvua.

Optimistisimpia oltiin kyselyn mukaan palvelualoilla ja teollisuudessa, vaikka kuluttajien supistunut ostovoima on latistanut palvelualojen tunnelmia viime joulukuusta.

Yritysten odotukset kannattavuuden kehityksestä parantuneet selvästi

Myös kustannuspaineet yrityksissä ovat hellittäneet, mikä heijastuu kannattavuuden kehitystä koskeviin odotuksiin. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden paranemista odotti lähes 29 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä reilut 30 prosenttia. Vielä joulukuussa yli 41 prosenttia vastaajista ennakoi kannattavuutensa alenevan, eli tilanne on kohentunut selvästi.

Yrityksiltä kysyttiin kuinka ne arvioivat liikevaihtonsa kehittyneen kuluvan vuoden aikana viime vuoteen verrattuna. 25 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskeneen, 44 prosenttia kasvaneen ja loput pysyneen ennallaan.

”Pohjois-Savon osalta globaaleista haasteista huolimatta, käänne positiiviseen suuntaan ilahduttaa. Alueemme yrityksistä enää reilu neljännes (27,5 %) kokee tilanteen pessimistiseksi, kun joulukuussa lähes puolet (44 %) vastaajista piti tunnelmia pessimistisinä. Yhtä lailla lähes 40 prosenttia yrityksistä uskoo liikevaihdon kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun joulukuussa tätä ennakoi vain neljännes vastaajista”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Heikkenevä suhdanne ei ole synkistänyt työllisyysodotuksia

Kauppakamarien talouskyselystä selviää, että pitkään jatkunut suhdanteen heikkeneminen ei ole odotuksista huolimatta synkentänyt yritysten työllisyysodotuksia. Yli 28 prosenttia ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärän supistumista odotti selvästi pienempi osuus, 12 prosenttia vastaajista.

Vaikka tuotantokustannusten kallistumisen takia myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana on nostamassa jonkin verran tai merkittävästi 67 prosenttia yrityksistä, on merkittävästi hintojensa nostoa suunnittelevien osuus alentunut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä joulukuusta. Ei lainkaan hintojen nostoa suunnittelevien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä, 28 prosenttiin.

”Kilpailukykyä halutaan kohentaa useilla toimilla. Meillä Pohjois-Savossa tarve rekrytointiin on maan keskiarvoa korkeampi. Vastaajista 33 prosenttia aikoo rekrytoida työvoimaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Ja kun kannattavuus on heikentynyt kustannusten kasvun seurauksena, lähes 80 prosenttia alueemme yrityksistä aikoo nostaa myyntihintoja”, Savolainen toteaa.

Yritysten kasvuodotukset vaimeita

Kauppakamarikyselyssä 35,7 prosenttia vastaajista arvioi tilauskantansa olevan tällä hetkellä pienempi kuin vuosi sitten.

”Suomessa vientiteollisuus lähti viime vuoteen erinomaisesta tilauskantatilanteesta käsin, mutta uusien tilausten virta on pitkään ollut vaisu. Hyvä lähtötilanne on kannatellut suhdannetta, mutta tilauskannat ovat heikentyneet. Tulevaisuus näyttää jo hieman valoisammalta, koska aiempaa useammassa yrityksessä uskotaan tilauskantojen paranemiseen jatkossa”, sanoo Appelqvist.

Erityisen vahvoja kasvuodotuksia yrityksiltä ei löydy vieläkään, mutta verrattuna joulukuuhun odotukset tilauskantojen kehityksestä ovat kuitenkin parantuneet. Yrityksistä 23 prosenttia arvioi tilauskantansa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun vielä joulukuussa vastaava osuus oli yli 35 prosenttia. 25 prosenttia odottaa tilauskannan kasvavan.

Myös muiden kuin rakennusinvestointien osalta näkymät kuluvalle vuodelle ovat melko vaimeita. Lähes puolet vastaajista arvioi investointiensa pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden jaksolla, mutta kasvuun uskoo vain vajaat 20 prosenttia.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 ja siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Talous​