Kauppakamarikysely: Kustannuspaineet rokottavat yritysten kannattavuutta – 30,9 prosenttia yrityksistä arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna

Kuopiosta kaavoituksen ykkönen

Venäjän hyökkäyssota heikentää talouden suhdannetilannetta, mutta kauppakamarien kyselyn mukaan yritykset uskovat yhä liikevaihdon ja työllisyyden kasvuun tänä vuonna. Kustannuspaineet heikentävät kuitenkin yritysten kannattavuutta – 30,9 prosenttia Pohjois-Savon yrityksistä (valtakunnallisesti 35,5) arvioi kannattavuutensa heikkenevän. Kustannusten noususta kärsivät myös kotitaloudet sillä ostovoima supistuu. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist ja Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen muistuttavat, että heikkenevästä suhdannetilanteesta huolimatta taloudessa on edelleen myönteisiäkin tekijöitä. 
 
”Heikkenevään suhdanteeseen lähdetään vauhdikkaan elpymisjakson vauhdittamana hyvistä asemista. Investointien ja viennin näkymät ovat edelleen kohtalaiset. Lisäksi hyvä työllisyystilanne ja koronarajoitusten poistuminen tukevat taloutta sodan ja pakotteiden tuomaa negatiivista sokkia vastaan”, Appelqvist sanoo. 
 

Hyvistä työllisyysluvuista huolimatta työvoiman saatavuus on edelleen merkittävä haaste yrityksille. Valtakunnallisesti 41 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, että osaavan työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä yrityksen toimintaa. 


Investointinäkymissä haasteita – 28 prosenttia yrityksistä ennakoi investointien supistuvan  

Ukrainan sota ja Venäjään kohdistetut pakotteet vaikuttavat Pohjois-Savossa liiketoimintaan kielteisesti 60,6 prosentissa kyselyyn vastanneista yrityksistä. Lisäksi raaka-aineiden ja komponenttien kallistuminen vaivaa yli 40 prosenttia yrityksistä ja toimitusvaikeudet kolmasosaa.  Suurin epävarmuus liittyy Venäjän-kaupan katkoksen kestoon. Kestoa on vaikea arvioida, mutta on varsin mahdollista, että se muodostuu hyvin pitkäksi.  
 

”Epävarmuuden kasvu heijastuu laajasti talouteen. Se heikentää erityisesti investointiympäristöä, mutta vaikuttaa myös kuluttajaluottamukseen ja kuluttajien käyttäytymiseen erityisesti suurempien hankintojen, kuten asuntojen ja autojen osalta”, Appelqvist sanoo.  
 

Pohjois-Savon 40 veturiyritystä ennakoi vuoden alussa seuraavien viiden vuoden investointien olevan todella merkittäviä, arvoltaan yhteensä noin 1,9 miljardia euroa. Nyt maaliskuussa kauppakamarikyselyyn vastanneista yrityksistä 29 prosenttia ennakoi investointiensa supistuvan ja noin 20 prosenttia arvioi investointien kasvavan tänä vuonna. Loput arvioivat investointien pysyvän viime vuoden tasolla.

”Pohjois-Savossa tilanne ei ole niin synkkä, vaikka mm. Venäjä kaupan merkitys on ollut huomattava. Muuttuva tilanne luo myös uutta kysyntää yrityksillemme erityisesti meidän vahvalla energiasektorilla”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

Kuluttajien ostovoima supistuu ja yritysten kustannuspaineet kasvavat

Sota nostaa monien valmiiksi kalliiden raaka-aineiden hintoja, mikä heijastuu laajasti yritysten kustannuksiin ja enenevässä määrin myös kuluttajahintoihin. Suomessa inflaation kiihtyminen on toistaiseksi perustunut pitkälti energiaan eli ennen kaikkea bensiinin ja sähkön hintojen nousuun. Odotuksissa on silti hintojen nousun laaja-alaistuminen myös Suomessa. 
 

”Suurta joukkoa kotitalouksia koskettaa erityisesti ruuan hintojen nousu. Juuri nyt kuluttajahintojen nousu ylittää keskimääräisen palkkojen nousun, eli monilla palkansaajilla ostovoima supistuu. Valitettavasti tuottajahintojen nousu ei paranna yritysten edellytyksiä palkanmaksuun, vaan päinvastoin. Siksi on epärealistista, että ostovoiman heikkeneminen voitaisiin välttää palkkoja nostamalla” Appelqvist sanoo. 
 

Kauppakamarikyselyssä 30,9 prosenttia pohjoissavolaisista yrityksistä (valtakunnallisesti 35,5 prosenttia) arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna. Jopa kolmannes (valtakunnallisesti alle 24 prosenttia) vastaajista arvioi kannattavuuden paranevan. 

 ”Yritysten kannattavuuden heikkeneminen kertoo siitä, että kustannuspaineet ovat juuri nyt kovia, eikä koko tuotantokustannusten nousua ole helppo siirtää eteenpäin asiakkaille. Osa vientiyrityksistä joutuu myös etsimään Venäjän viennin tilalle korvaavia markkinoita, mikä helposti johtaa alempiin hintoihin ja heikentää osaltaan kannattavuutta”, Appelqvist sanoo. 
 

”Meillä on panostettu korkeaan osaamiseen ja tuotteiden sekä palveluiden asiakasarvoon. Se näkyy varmasti myös yritysten kannattavuudessa. Nyt kannattaa investoida tuotekehitykseen ja uusiin markkina-avauksiin ”, Savolainen jatkaa. 
 

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin koostama Kauppakamarin talouskatsaus kertoo talouden suhdannetilanteesta ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta yrityksiin. Katsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 15-17.3. ja siihen vastasi 1926 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi 94 Kuopion alueen kauppakamarin jäsenyritystä kaikilta eri toimialoilta ja eri kokoisista yrityksistä

Lisätiedot

Kategoriat:Talous​