Högfors GST Oy voitti Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon – Delfin Technologies Oy:lle Export2X-kansainvälistymistunnustus

Kuopion alueen kauppakamarin perinteikäs Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinto on myönnetty leppävirtalaiselle lämmitysteknologiayritys Högfors GST:lle. Export2X-kansainvälistymistunnustuksella palkittiin kuopiolainen teknologiayritys Delfin Technologies. Palkitut valitsi Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan muodostama raati.

Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta palkitsi Sawosta maailmalle -tilaisuudessa 24.11. kasvuyrityksiä ja kansainvälisen kaupan tekijöitä. Tänä vuonna Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon voittajan valinnassa kiinnitettiin huomiota yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan skaalautuvuuden ja kansainvälisten saavutusten lisäksi kannattavuuteen ja vastuullisuuteen. Export2X-kansainvälistymispalkinnon osalta painopisteenä oli yrityksen kansainvälinen markkina- ja skaalautuvuuspotentiaali.

Kaukolämmönjakelukeskuksia ja erilaisia älylämpöratkaisuja kehittävän ja valmistavan HögforsGST:n osalta raadin edustajat olivat vakuuttuneita yrityksen ajankohtaisesta energiateknologioihin liittyvästä osaamisesta ja kasvustrategiasta. Lisäksi valinnassa painottui tunnistettu potentiaali ja jo erittäin ansiokkaasti toteutunut vienti esimerkiksi Pohjoismaihin ja kasvavasti Euroopan markkinoille.

”Valinta Kunnian kukko -palkinnon saajaksi on hieno osoitus siitä, että määrätietoinen työmme energiatehokkaamman maailman eteen koetaan yhteiskunnallisesti arvokkaaksi. Meille tämä on osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä panostaessamme kansainvälistymiseen. Aiomme laajentaa kansainvälistä toimintaamme rohkeasti, mutta viisaasti. Painopiste on erityisesti Pohjois- ja Keski-Euroopan markkinoilla, jossa kysyntä viisaille energiaratkaisuille on kova”, toteaa HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman.

Export2X-kansainvälistymistunnustuksen voittajan valinnassa korostui ammattikäyttöön ihonmittalaitteita valmistavan Delfin Technologiesin korkea osaaminen sekä sinnikäs ja rohkea kasvutarina, jonka juuret paikantuvat paikalliseen yliopistoon. Yritys on rakentanut Kuopiosta käsin muun muassa yli 30 maahan ulottuvan kansainvälisen jakelijaverkoston. Lisäksi yritys on hakenut aktiivisesti rahoitusta kansainväliseen kasvuun.

”Me Delfinissä olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että olemme saaneet Kuopiossa edistää kansainvälistymistä ja viedä maailmalle pohjoissavolaista osaamista. Kansainvälisellä markkinalla on alusta alkaen ollut keskeinen merkitys liiketoiminnassamme ja tavoittelemme jatkossakin kunnianhimoisesti kasvua terveysteknologian parissa. Onnistumisessa tiimityö ja yhteistyöverkosto maailmalla ovat keskiössä. Arvostamme kansainvälistymistunnustusta ja toivomme, että se rohkaisee muitakin pitkäjänteisiin vientiponnisteluihin”, kertoo Delfin Techonologies Oy:n toimitusjohtaja Jouni Nuutinen.

Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020), Lignell & Piispanen (2021) ja Genelec (2022).

Export2X-kansainvälistymistunnustuksella nostetaan esiin pohjoissavolaista kasvuyritystä, joka on ottanut menestyksekkäästi ensimmäisiä kansainvälistymisen askeleitaan. Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan ensimmäinen Export2X-kansainvälistymistunnustus myönnettiin Rammy Oy:lle vuonna 2022.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kasvuvaliokunnan sihteeri
Tiina Hartikainen, kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö,
Kuopion alueen kauppakamari
tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi, p. 044 513 2904

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys