Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamarin avoin kirje pääministeri Orpolle kaupunkien strategisesta allianssista

Kuva: Wille Markkanen

Arvoisa pääministeri Petteri Orpo

Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamareiden hallitukset ovat huolissaan kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen esittämän strategisen allianssin perustamisesta. Nyt esitetyn allianssin muodostaisivat valtioneuvosto ja kuusi Suomen suurinta kaupunkia. Kauppakamareiden hallitukset pitävät nyt esitettyä toimintamallia ristiriitaisena nykyisen hallitusohjelman kirjausten kanssa ja toteutuessaan heikentävän muiden yli 120 000 asukkaan kaupunkien kilpailuasemaa.

Hallitusohjelmassa on muun muassa kirjattu, että hallitus vahvistaa kaupunkipolitiikkaa, joka rakentuu valtion ja kaupunkien välisen reilun kumppanuuden varaan. Maakuntien keskuskaupungeilla on erityisen tärkeä tehtävä alueellisen elinvoiman, sivistyksen ja osaamisen luomisessa. Kaupunkien ja valtion suhdetta on järkevää kehittää vahvaan kumppanuuteen perustuen.

Ohjelmassa vahvistetaan myös, että hallitus jatkaa suurimpien kaupunkiseutujen kanssa MAL-sopimusmenettelyä. Sopimukset keskittyvät nimenomaan seutujen kasvun ja saavutettavuuden edellytysten varmistamiseen infrastruktuuri- ja asuntotuotantoinvestoinneilla.

Hallitusohjelmassa on lisäksi kirjattu, että hallitus hyödyntää kuuden suurimman kaupungin vakiintunutta yhteistyötä valtakunnallisten haasteiden ratkaisemisen välineenä. Hallitus käynnistää strategisen yhteistyöallianssin suurimpien kaupunkien kanssa. Kirjauksessa ei kuitenkaan viitata siihen, että yhteistyöallianssin muodostavat vain kuusi suurinta kaupunkia.

Lahti, Jyväskylä ja Kuopio ovat vahvoja teollisia yliopistokaupunkeja, joilla on merkittävät roolit Suomen kansantaloudessa. Kauppakamareiden hallitukset pitävät tärkeänä, että kaikkia yhdeksää MAL-kaupunkia kehitetään yhdenvertaisesti. Suomalaisilla yli 120 000 asukkaan keskuskaupungeilla on täysin yhtenevät tavoitteet ja haasteet. Yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja vuoropuhelua valtioneuvoston kanssa erityisesti työvoima- ja innovaatiopolitiikasta.

Hämeen, Keski-Suomen ja Kuopion alueen kauppakamarit vaativat, että nyt esitettyyn strategiseen allianssiin kutsutaan kaikki yhdeksän yli 120 000 asukkaan MAL-kaupungit.

12.9.2023

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen
Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Johto äänessä