Kauppakamarien PK-hallitusbarometri: Kasvun ja kansainvälistymisen tueksi tarvitaan yrityksen ulkopuolisia hallituksen jäseniä

Kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kannustaa panostamaan hallitustyöhön

Kasvun ja kansainvälistymisen tueksi tarvitaan yrityksen ulkopuolisia hallituksen jäseniä

Pohjoissavolaisten pk-yritysten hallituksiin tarvitaan lisää erityisosaamista kasvuun, kansainvälistymiseen ja teknologian murrokseen. Kauppakamareiden toteuttamasta PK-hallitusbarometrista käy ilmi, että pohjoissavolaiset pk-yritykset tavoittelevat keskimäärin 20% kasvua vuotuiseen liikevaihtoon seuraavien 3 vuoden aikana.

Kahdella viidestä yrityksestä on ulkopuolisia hallitusjäseniä

Varsin moni pk-yritys hakee yrityksen johdon ja omistajakunnan ulkopuolelta vahvistusta hallitukseensa. Noin kahdella viidestä vastaajayrityksestä on vähintään yksi yrityksen ulkopuolinen osakkeenomistajista ja yrityksestä riippumaton hallituksen jäsen. Lisäksi joka viides yritys harkitsee hallituksen täydentämistä ulkopuolisella jäsenellä. Tosin kahdella viidestä vastaajayrityksestä ei ole ulkopuolista hallituksen jäsentä eivätkä nämä yritykset harkitse ulkopuolisen hallituksen jäsenen hankkimista.

Aktiivinen hallitustyö on usealle pk-yritykselle vielä käyttämätön mahdollisuus”, toteaa Itä-Suomen Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja Kari Voutila. Hallituspartnerit välittävät ulkopuolisia hallituksen jäseniä yli 1000 jäsenen valtakunnallisesta Hallituspartnerit verkostosta. ”Ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo yrityksen johtamisjärjestelmään syvyyttä ja auttaa yritystä katsomaan kohti seuraavaa tavoitetta”, kertoo Voutila. ”Usein ulkopuolinen jäsen tulee mukaan yrityksen murroskohdassa, joka voi liittyä kansainvälistymiseen, kasvuun, sukupolvenvaihdokseen tai uuteen omistajapohjaan”, jatkaa Voutila.

Kasvutavoitteet vaativat uutta osaamista pk-yritysten hallituksiin

Lähes puolessa (48%) pohjoissavolaisista pk-yrityksistä koetaan, ettei hallituksissa ole riittävää osaamista kasvuun, kansainvälistymiseen ja teknologian murrokseen. Barometrin perusteella hallitusjäsenten tärkeimmät osaamisalueet ovat liiketoimintaosaaminen, yritystalouden ja rahoituksen hallinta, toimialaosaaminen sekä kokemus strategisesta työskentelystä. Huomattavaa on, että yrityksen kasvun myötä hallituksen kokoonpanoon ja osaamiseen tarvitaan täydennystä ja jopa radikaalia muutosta. 

Pohjois-Savon yritysten ja henkilöstön määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut huomattavasti. Viennissä 2 miljardin euron rajapyykki ylitettiin vuonna 2018. Yrityksissä on selkeää tahtoa kasvuun ja kansainvälistymiseen, ne edellyttävät useasti uutta osaamista. Kannustankin yrityksiä lämpimästi vahvistamaan osaamista hallitusammattilaisella tai Advisory Board-toiminnalla”, rohkaisee Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

PK-hallitusbarometrin valtakunnallisissa tuloksissa korostuu kauppakamarin Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuksen merkitys pk-yritysten hallitustyöskentelyn tehokkuuteen ja toimintatapoihin. Hallitustyön organisoinnissa erot HHJ-kursseja käyneiden ja käymättömien välillä näkyvät selvästi kautta linjan. HHJ-kursseja käyneet vaikuttavat olevan myös hieman kriittisempiä sen suhteen, keskittyykö hallitus tarpeeksi strategiaan ja tulevaisuuteen.

Koronapandemian aikana on entisestään korostunut monipuolisen hallituksen merkitys. Hyvässä hallituksessa on toisiaan täydentäviä osaajia, ihmisiä erilaisista taustoista, jotka pystyvät jakamaan omaa kokemustaan sekä haastamaan yritystä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi”, kertoo Voutila Hallituspartnereiden kokemuksista.

Hallitusbarometrin tulokset on luettavissa Keskuskauppakamarin sivuilla.

Kauppakamareiden PK-hallitusbarometri toteutettiin maaliskuussa 2021. Kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin vastasi maanlaajuisesti 804 yritysjohtajaa, Pohjois-Savossa vastaajia oli 40. Pohjois-Savossa eniten vastaajia (40%) oli 1-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä, toiseksi eniten (37,5%) 10-49 henkilöä työllistävistä yrityksistä, loput vastaajista (22,5%) olivat yli 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä. PK-hallitusbarometri toteutetaan valtakunnallisesti joka toinen vuosi.

Lisätietoja:

Kuopion alueen kauppakamari, toimitusjohtaja Kaija Savolainen, kaija.savolainen@kuopiochamber.fi,

p. 040 514 8784

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry, toiminnanjohtaja Kari Voutila, kari.voutila@gmail.com, puh. 0400 671 479

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Hallitustyö

Katso aiheesta