Elinkeinoelämän suhdanteet kohentuivat hieman kesästä – edessä kuitenkin heikkenevä talvi

Vaimea kysyntä on yleisin tuotannon kasvun este – toisaalta myös osaavasta henkilökunnasta on Pohjois-Savon alueella pulaa.

investointi kauppakamari

Elinkeinoelämän keskusliiton ja kauppakamarin julkaisemassa suhdannebarometrissä käy ilmi, että pohjoissavolaisten yritysten tilanne korjaantui hieman kesän ja syksyn aikana. Lokakuun suhdanneluku on -28, kun se oli huhtikuussa -59 ja heinäkuussa -35.

Lähiajan suhdanteiden odotetaan kuitenkin heikkenevän. Pohjois-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat jonkin verran koko maan keskiarvolukuja synkemmät.

”Tuleva talvi on huolestuttava. Vientiyritysten tilauskannat ovat riippuvaisia sekä EU:n sisämarkkinoista että globaaleista markkinoista, joiden kysyntää kiihtyvästi leviävä korona-epidemia heikentää”, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen kertoo.

Yrityksen ovat reagoineet laskevaan kysyntään vähentämällä henkilökuntaa ja henkilökunnan määrän ennakoidaan laskevan edelleen seuraavina kolmena kuukautena. 

”Yritykset pyrkivät pitämään kiinni osaavasta henkilökunnasta kaikin keinoin, kun ammattitaitoisesta työvoimasta on selkeästi kroonista puutetta Pohjois-Savossa”, Savolainen jatkaa.

Ammattitaitoisen työvoiman saannin ongelmat ovat lisääntyneet kesästä lähtien. Vastaajista 11 prosenttia ilmoitti rahoitusvaikeudet kasvun esteeksi.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää.