Kauppakamarien kysely: Yli 70 prosenttia yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja

talous kauppakamari

Sodan vaikutukset näkyvät suomalaisissa yrityksissä kustannusten nousuna ja kallistuvina myyntihintoina. Kyselyyn vastanneista pohjoissavolaisista yrityksistä jopa 70,5 prosenttia (koko Suomessa 72 prosenttia) suunnittelee myyntihintojen nostamista jonkin verran tai merkittävästi tulevan neljän kuukauden aikana, selviää kauppakamarien kyselystä. Kiihtyvä inflaatio ja epävarmuus toimintaympäristössä vaikuttavat yrityksiin laajasti, mutta yrityksissä vallitsevat myös positiiviset tulevaisuudennäkymät – noin 58 prosenttia Pohjois-Savon yrityksistä arvioi, ettei sota vaikuta suunniteltuihin investointeihin lainkaan. 

Kauppakamarien kyselyn mukaan Pohjois-Savossa jopa 59 prosenttia yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja jonkin verran ja 11,5 prosenttia merkittävästi tuotantokustannusten kallistumisen takia seuraavan neljän kuukauden aikana.

”Hintakehityksen suhteen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on iskenyt arkaan paikkaan, sillä inflaatiotilanne oli jo valmiiksi vaikea. Sota on nostanut monien valmiiksi kalliiden raaka-aineiden hintoja, mikä heijastuu laajasti yritysten kustannuksiin ja enenevässä määrin myös kuluttajahintoihin. Kasvaneita kustannuspaineita joudutaan siirtämään asiakkaille”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo. 
 
Kyselyssä noin 41 prosenttia (koko Suomessa 29 prosenttia) vastaajista arvioi, että sota on vähentänyt yrityksen suunnittelemia investointeja vähän tai jonkin verran. Lisäksi vastaajista 26 prosenttia (valtakunnallisesti 28 prosenttia) kertoo, että sota on vaikeuttanut yhteistyötä ulkomaalaisten sijoittajien ja kumppaneiden kanssa jonkin verran tai merkittävästi. Enemmistöllä vastaajayrityksistä on kuitenkin positiivinen vire investointinäkymien suhteen ja 55 prosenttia (koko Suomessa 63 prosenttia) arvioi, ettei sota ole vaikuttanut yrityksen suunnittelemiin investointeihin lainkaan.

 ”Sodan vaikutukset, kustannusten nousu, materiaalien toimitusvaikeudet sekä kiihtynyt inflaatio heikentävät yritysten kilpailukykyä, kun kustannuksia ei täysimääräisesti pystytä siirtämään asiakkaille. Epävarmuus siirtää investointeja ja yritykset ovat odottavalla kannalla syksyn ja talven suhteen”, kertoo Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

”Hyvää on se, että maakunnassamme on monipuolinen toimialarakenne. Osaan yrityksistä vaikutukset ovat vähäisempiä ja investoinnit jopa kasvavat. Nato-jäsenyyden uskotaan vakauttavan toiminta- ja investointiympäristöä”, jatkaa Savolainen. 

Kauppakamarien kysely on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.6.2022 ja valtakunnallisesti siihen vastasi 1998 yritystä ja Pohjoi-Savosta 78 yritystä eri toimialoilta.

Lisätiedot

Kategoriat:Talous​