Muistilista yrityssaneerauksen velkojalle

Kumppaniartikkelissa Asianajotoimisto Lukkari, Lyytinen, Helminen lakimies Esa Hannula kertoo mitä velkojien tulee muistaa velkasaneerauksessa.

Hannula Esa llh

Koronaviruspandemia on aiheuttanut monille yrityksille taloudellisia vaikeuksia. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys saattaa hakeutua yrityssaneeraukseen, joka vaikuttaa monin tavoin myös saneerausta hakevan yhtiön sopimuskumppaneihin. Alla on muistilista asioista, jotka saneerausvelallisen sopimuskumppanin on hyvä ottaa huomioon.

Maksu- ja perintäkiellot

Saneerausmenettelyn alkamisesta alkaa ”rauhoitusaika”, jonka kuluessa velallinen ei saa maksaa saneerausvelkaa, eivätkä velkojat saa sitä periä. Kiellettyä on myös esimerkiksi velan vakuuden realisointi tai sopimusten purkaminen maksuviivästyksen perusteella. Samalla myös velkojen ulosottoperintä keskeytyy.

Jos saneerausvelalle on kolmannen osapuolen antama takaus, saa suoritusta kuitenkin pääsääntöisesti vaatia takaajalta alkuperäisten takausehtojen mukaisesti. Saneerausmenettely ja sen myötä ”rauhoitusaika” päättyvät, kun saneerausvelalliselle vahvistetaan saneerausohjelma, ja saneerausvelkoja ryhdytään lyhentämään saneerausohjelmassa määritellyn uuden maksujärjestelyn mukaisesti tai kun saneerausmenettely keskeytetään.

Saneerausvelka vs. uusi velka

Maksu- ja perintäkiellot koskevat ainoastaan saneerausvelkoja, eivät uusia velkoja. Saneerausvelkoja ovat velat, joiden peruste on syntynyt ennen saneeraushakemuksen vireilletuloa. Esimerkiksi laskun päiväyksellä ei ole merkitystä, vaan ratkaisevaa on se, milloin velan perusteena oleva työ on suoritettu tai tavara luovutettu. Uusia (eli saneeraushakemuksen vireilletulon jälkeen syntyviä) velkoja maksu- ja perintäkiellot eivät koske, vaan uudet velat saneerausvelallisen tulee maksaa niiden erääntyessä.

Saneerausvelan ilmoittaminen selvittäjälle

Käräjäoikeus määrää saneerausmenettelyä hoitamaan selvittäjän (tavallisimmin asianajaja). Selvittäjä on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin saneerausvelkojiin heidän saataviensa määrän selvittämiseksi. Jos sopimuskumppaniasi koskien on aloitettu saneerausmenettely, voit myös oma-aloitteisesti ilmoittaa saneerausvelan selvittäjälle. Selvittäjän yhteystiedot löydät oikeusministeriön ylläpitämästä maksukyvyttömyysrekisteristä: http://maksukyvyttomyysrekisteri.om.fi/.

Sopimukset saneerausvelallisen kanssa

Saneerausmenettely ei vaikuta saneerausvelallisen sopimussuhteisiin, vaan sopimukset pysyvät lähtökohtaisesti voimassa alkuperäisin ehdoin. Myös sopimuksen päättäminen on mahdollista saneerausmenettelyn aikana, kunhan perusteena on jokin muu kuin velallisen maksuviivästys. Luottomyyntiä ei tarvitse saneerausmenettelyn aikana jatkaa. Saneerausvelalliselle on laissa säädetty erityinen oikeus päättää kahden kuukauden irtisanomisajalla vuokra- tai leasingsopimus, jossa velallinen on vuokralleottajana.

Onnistunut yrityssaneeraus tuottaa velkojien kannalta käytännössä aina paremman lopputuloksen kuin velallisen konkurssi. Merkittävä osa yrityssaneerauksista kuitenkin valitettavasti epäonnistuu, ennen kaikkea siksi että menettelyyn hakeudutaan liian myöhään.

Esa Hannula

lakimies, otm