Meneekö yritykseltänne lämpöä harakoille?

Kumppaniartikkeli

Savon Voima etsii aktiivisesti keinoja vähentääkseen kaukolämmön tuotannon CO2-päästöjä ja panostaa tähän voimakkaasti. Vaikka tie hiilineutraaliin tuotantoon on jo hyvässä vauhdissa, pyörittävät entistä haastavammat tavoitteet energiatuotannon palettia uuteen uskoon. Savon Voima on linjannut, että lämmöntuotanto on kokonaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tulevaisuudessa kaukolämpöä tullaankin todennäköisesti tuottamaan hyvin monella eri tavalla ja monesta eri lähteestä.

Avainasemassa tässä kaupunkien ja muiden taajamien tulevaisuuden lämmitystavassa ovat kaukolämpöverkot. Ne ovat jo rakennettua infraa, joista on pidetty hyvää huolta ja niiden

kunnossapitoon on satsattu. Tämän infran ansiosta eri energiavirtoja ja hukkalämpöjä voidaan siirtää kaupungin tai taajaman laidalta toiselle.     Savon Voima on avannut kaukolämpöverkon pientuottajille ja verkossa on valmius hukkalämpöjen ostoon niin Savon alueella kuin Joensuussa. 

Joensuussa avointa kaukolämpöverkkoa hyödyntää jo esimerkiksi Siun Sote – kuntayhtymän Joensuun keskussairaala, jossa kiinteistöjen jäähdytyksessä syntyvää hukkalämpöä on hyödynnetty kaukolämmön tuotannossa jo useiden vuosien ajan. 

Lisäksi kiinteistöjen jäähdytyksestä syntyvän hukkalämmön hyödyntämistä selvitetään parhaillaan useassa muussakin kohteessa. Kiinteistöjen jäähdytyksen lisäksi kaukolämpöverkon varrella on muitakin energiavirtoja, jotka olisivat hyödynnettävissä kaukolämmön lähteinä. 

Hukkalämpöä, jonka talteenoton avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa, voi syntyä yritysten tuotantoprosesseista tai jätevesistä. Esimerkiksi Siilinjärvellä teollisuuden tuotantoprosessista hyödynnettävällä hukkalämmöllä katetaan jo yli 95% taajaman lämmitystarpeesta.

Kaikkialla ei kuitenkaan saada hukkalämpöä yhdestä paikkaa näin merkittäviä määriä, vaan on hyödynnettävä muitakin eri lämmönlähteitä.

”Etsimmekin mukaan yrityksiä ja kiinteistön omistajia selvittämään hukkalämpöjen hyödyntämispotentiaalia”, Savon Voiman kaukolämmön tekninen asiakkuuspäällikkö Aku Hiltunen kertoo.

”Mikäli kiinteistössänne syntyy hukkalämpöä, joka lauhdutetaan esimerkiksi ilmaan tai lasketaan viemäriin, kannattaa meihin olla yhteydessä, niin mietitään yhdessä toteutustapa lämmön hyödyntämiseen kaukolämpöverkossamme.”

Kategoriat:Kaupallinen yhteistyö​, Jäsentarinat