Kasvuun Advisory Boardin tuella

Advisory Board – ryhmä huippuosaajia mahdollistamassa yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä

Kun yritys päättää kasvaa, se todennäköisesti hakee liiketoimintaansa kasvua uusilta markkinoilta. Uusien markkinoiden tarkastelua varten tarvitaan tietoa kansainvälisestä liiketoiminnasta – ja kielitaitoa.

Kielitaidon merkitystä saatetaan väheksyä, ajatellen että kohdemarkkinassa kyllä pärjätään englannillakin. Hyvänä esimerkkinä tästä Yle uutisoi 29.3.*) Saksan, nykyisin Suomen suurimman kauppakumppanin kielitaitokriittisyydestä. Jutussa saksalais-suomalaisen kauppakamarin johtaja Jan Feller toteaa, että Saksaan tavaroita ja palveluita myyvien pitää osata saksaa. Englanti ei riitä läheskään aina. Kielitaidottomuus voi johtaa siihen, ettei kontaktipintaa oikeisiin päättäjiin synny.

Sanonta, että Saksasta voi ostaa englanniksi, mutta sinne täytyy myydä saksaksi, pitää edelleen paikkansa. Vain joka kuudes 40 vuotta täyttäneistä saksalaisista arvioi puhuvansa erittäin hyvää englantia, Feller painottaa.”

Kielitaidon merkityksen ymmärtäminenkään ei kuitenkaan vielä riitä vaan kohdemarkkinan syvällisempi tuntemus, ja kulttuurin ymmärtäminen on tärkeämpää kuin usein osataan ajatellakaan. Kansainvälistymisen askelmerkit voivat näyttäytyä varsin teknisinä, kohdemaan markkinan, tai vaikkapa viennin ja tuonnin tai tullauksen osaamisena. Vähemmän tekniset kysymykset voivat olla kuitenkin jopa tärkeämpiä ensiaskeleita, jotta tullauksenkin käytännön tekemiseen kaiken lopputuloksena päädytään.

Perinteisesti ajatellaan, että kansainvälistymiseen tarvittavaa osaamista voi ja tulee hankkia kouluttautumalla itse tai rekrytoimalla yritykseen sen osa-alueen taitajia, uusia osaajia. Nopeampana reittinä tällaista osaamista ja käytännön tukea voi toki myös ostaa palveluina.

Yhä useammin nykyisin mieleen tulee myös modernit ja selkeästi nopeammat keinot, kuten vaikkapa Advisory Board -toiminnan perustaminen yritykseen. Varsinkin nyt koronapandemian aikana Teams-kohtaamiset ovat avanneet tämän keinovalikoiman yritysten käyttöön aivan uudella tavalla. Yrityksen johdon tueksi valittavaan strategisen tason Advisory Boardiin voidaan valita paitsi kansainvälistymisen, myös nimenomaan kohdemarkkinan asiantuntijoita. He voivat olla myös ovenavaajia, ollen paikallisia toimijoita. Mutta ennen kaikkea he tuntevat paikalliset tavat, kulttuurin – ja kielen.

Advisory Board on ryhmä huippuosaajia, joiden kompetenssit sopivat juuri yrityksen tarpeisiin

Esimerkiksi kansainvälistyvän yrityksen ollessa kyseessä, he tuntevat kohdemarkkinan ja liiketoimintaympäristön erityisen hyvin. Kauppakamarin Hyväksytty Advisory Board -kurssi on erinomainen ja tehokas tapa oppia miten Advisory Board rakennetaan ja miten sitä johdetaan tavalla, joka auttaa yritystä konkreettisesti eteenpäin kohti sen tavoitteita, vaikkapa juuri kansainvälistymisen tiellä.

Kirjoittaja: Tarja Ilvonen, InHunt Group, Hyväksytty Advisory Boardin jäsen -kurssin kouluttaja

Hyväksytty Advisory Boardin jäsen -kurssi Kuopiossa 25. – 26.5. – Ilmoittaudu mukaan!

*) Matti Ylikontiola, 24, on harvinaisuus koulutettujen nuorten joukossa: saksan kielen osaajia on nyt niin vähän, että heistä kilpaillaan | Yle Uutiset | yle.fi

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Osaaminen