Idea on myytävä ensin kollegoille

Sumitomo SHI FW Ossi Haatainen. Kuva: Akseli Muraja

Yritystarina Kauppakamarilehdessä 4/2023. Teksti: Janne Laitinen Kuvat: Akseli Muraja

Teknologiayritys Sumitomo SHI FW satsaa vuosittain miljoonia euroja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kaikkea ei yritetä kuitenkaan keksiä itse.

Suomessa ja maailmalla siirrytään vauhdilla käyttämään uusiutuvia ja vaihtoehtoisia energianlähteitä fossiilisten sijaan.

Energiamurroksessa mukana pysyminen edellyttää teollisuusyrityksiltä panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Muun muassa Varkaudessa toimivassa teknologiayritys Sumitomo SHI FW:ssa (SFW) kehitystyötä tehdään määrätietoisesti. Yrityksellä on ollut jo vuosien ajan oma innovaatio-ohjelma, jonka tehtävänä on kehittää uusia tuotteita ja palveluita.

– TKI:ta tarvitaan, jotta pysytään kilpailussa mukana. Asiakkaiden vaatimukset päästöjen suhteen tiukkenevat koko ajan, samoin lainsäädäntö, sanoo SFW:n jätteistä energiaksi -toimialan WOIMA-yhteistyöhanketta johtava Ossi Haatainen.

Vetoapua kumppaneilta

Tuore esimerkki kehitystyön hedelmistä on jätevoimala, jota SFW on kehittänyt ja tuotteistanut yhteistyössä vaasalaisen Woima Corporationin kanssa.
Legomaiseksikin luonnehdittu jätevoimala mahdollistaa jätteiden polttamisen energiaksi paikallisesti. Voimala on skaalautuva ja rakentuu moduuleista, mikä tekee siitä nopeasti koottavan. Yhteistyö alkoi 2021, jolloin SFW lähti Woiman vähemmistöosakkaaksi.

Suomi on jätteenpoltossa jo pitkällä. Tarvetta uusille jätteenpolttolaitoksille ei juuri ole, johtuen muun muassa jätteen rajallisesta saatavuudesta. Monissa Euroopan maissa tilanne on kuitenkin toinen, ja jätettä riittää uusillekin laitoksille, Haatainen huomauttaa.

– Trendi vie pienempiin laitoksiin. Tuotannon hajauttaminen vähentää jätteen kuljetuksen aiheuttamia päästöjä ja liikennettä.

Haastatteluhetkellä neuvottelut ensimmäisistä voimalatoimituksista ovat loppusuoralla.

SFW:llä TKI-toiminnassa on mukana asiantuntijapooli, joka esimerkiksi jätevoimalan tapauksessa koostuu noin 20 henkilöstä. Ryhmään kuuluu muun muassa insinöörejä, lakiasiantuntijoita, kemisti sekä kaupan ja markkinoinnin ammattilaisia.

Haatainen painottaa yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Hänen mukaansa tuotekehityksessä on siirrytty in-house-tyyppisestä työskentelystä kumppanuusmalleihin. Oman kehitystyön ohella SFW hakee aktiivisesti partnereita tuotekehitysprojekteihin.

– SFW:llä on omasta takaa vahvaa teknologiaosaamista ja resurssit tehdä tuotekehitystä. Mutta yhteistyö auttaa kuromaan kiinni etumatkaa sellaisissa ratkaisuissa, joiden kehittämisessä kumppani on pidemmällä. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse.

Hallittua kehitystyötä

TKI-toiminta perustuu yrityksen strategiaan, ja siitä vastaa viime kädessä yhtiön strategia- ja liiketoiminnan kehitysosasto.

– Tuotekehitykseen käytetään merkittävä summa vuosittain, noin 4–5 prosenttia yhtiön budjetista, Haatainen paljastaa.

TKI:n osalta puhutaan siis miljoonaluokan satsauksista vuosittain.
Käytännössä TKI-toiminta koostuu projekteista, joihin kiinnitetään kulloinkin tarvittava asiantuntijajoukko. Siinä voivat olla edustettuina SFW ja partneriyritys. Yhteistyötä ja projektipalavereja toteutetaan nykyään pitkälti etäyhteyksin.

Kehitystyöhön osallistuu varsin kansainvälinen joukko, sillä SFW:n palveluksessa on osaajia lähes 20 kansallisuudesta. Työntekijöitä yhtiössä on eri puolilla maailmaa kaikkiaan noin 1 800.

SFW:llä on pohdittu paljon prosesseja, joissa innovaatioita synnytetään, Haatainen sanoo.

– Meillä lähdetään porttiajattelusta. Ideat on saatava myytyä ensin sisäisesti, jotta voimme olla uskottavia asiakkaillemme. Haastamme toisiamme ja annamme palautetta.

Tilaisuuden tullen työntekijöitä osallistetaan laajasti ideointityöhön. Esimerkiksi kun SFW kaupallisti kehittämäänsä hiilen talteenottotekniikkaa, talon sisällä järjestettiin kilpailu tuotteen nimeämiseksi. Parhaan ehdotuksen esittäjälle maksettiin rahallinen korvaus.

Markkinat voivat yllättää

Suurimpana haasteena TKI-toiminnalle Haatainen pitää sitä, että markkinoiden kehitystä on vaikea ennustaa. Yllätyksiä voi tulla, vaikka toimialan trendejä ja kilpailijoita seurataan tarkkaan.

– Tämä ei ole kuin kännykkäbisnes, jossa voidaan ajatella, että yksi malli myy parin kvartaalin ajan. Tuotteiden elinkaari on pitkä, ja niihin laitetut kehityspanokset ovat suuria.

SFW:llä on kuitenkin Haataisen mukaan hyvät lähtökohdat kehittää ja lanseerata uusia tuotteita. Yritys on toteuttanut vuosien varrella kaikkiaan yli 800 projektia ympäri maailmaa.

– Meillä on verkostot valmiina uusien tuotteiden toimittamista ja markkinointia varten. Tilanne on meidän kannaltamme hyvä.

Ossi Haatainen
SFW:n Director, Waste to Energy, New Products.

Työura: 15 vuotta Sumitomon SHI FW:n ja Amec Foster Wheelerin palveluksessa (Sumitomo osti AFW:n voimalatuotannon 2017) monenlaisissa tehtävissä.

Perhe: Vaimo ja kaksi teini-ikäistä lasta.

Harrastukset: Partio, talviurheilu ja kuntosali.

Kategoriat:Kauppakamarilehti