ICT-toimialan kasvumahdollisuudet

Kuopion alueen kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja Tatu Säisä. Kuva: Roosa Kosunen

Kirjoitus Kauppakamarilehdessä 1/2024

ICT-toimiala kasvaa ja kehittyy Pohjois-Savossa vauhdilla. Suomen Nato-jäsenyyden myötä puolustus- ja turvallisuustoimiala tarjoaa uusia kasvumahdollisuuksia alueen toimijoille.

Kuopion alueen kauppakamarin uuden Kasvu³-strategian keskiössä ovat infra, ihmiset ja investoinnit. Maakunta on tunnettu korkeasta osaamisesta, ja strategia kiihdyttää osaamisen kehittämistä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös valiokuntatyöskentelyn kautta. Kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtaja Tatu Säisän mukaan ICT-toimiala tarjoaa Pohjois-Savon yrityksille mahdollisuuksia niin taloudellisen kasvun kuin tulevaisuuden teknologisten innovaatioiden saralla.

”Nämä kaksi aihetta täytyy saada kulkemaan käsikädessä. Digivaliokunnan rooli on muun muassa auttaa alueen yrityksiä näiden mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä”, toteaa Säisä.

Säisän mukaan alan uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta katse kannattaa suunnata potentiaaliin, jota ei ole osattu vielä laajalti hyödyntää. Esimerkkinä hän nostaa Suomen NATO-jäsenyyden myötä puolustus- ja turvallisuusteollisuuden. Lisäksi Pohjois-Savossa Siilinjärvellä sijaitsee alueen ja itäisen Suomen näkökulmasta keskeinen Karjalan lennosto.

”Puolustus- ja turvallisuusteollisuudessa on tunnistettu kasvava tarve digitaalisille turvallisuusratkaisuille, kuten kyberturvallisuudelle, tietoturvajärjestelmille ja valvontaratkaisuille. Tämä luo kysyntää ICT-yrityksille, jotka tarjoavat näitä ratkaisuja. Puolustus- ja turvallisuusteollisuudessa teknologisten innovaatioiden merkitys on korostunut entisestään, sillä toiminta on kansainvälistä ja esimerkiksi tekoälyn luomat mahdollisuudet hyödynnetään toimialalla entistä laajemmin.”

Säisä näkee Pohjois-Savossa vahvan osaamispohjan teknologiasektorilla erityisesti ohjelmistokehityksessä, tietoliikenteessä ja tietotekniikassa. Korkea osaaminen antaa hedelmällisen lähtökohdan ICT-yritysten kasvulle ja uusille innovaatioille. Lisäksi tulevaisuuden osaamista ICT-alan tarpeisiin koulutetaan maakunnan oppilaitoksissa sekä hiljattain toimintansa aloittaneessa yritysvetoisessa Kood/Sisu-koodikoulussa.

Pohjois-Savo näyttäytyy Säisälle kasvukeskuksena, jossa on lukuisia mahdollisuuksia.

”Mielestäni Pohjois-Savossa on kaikki tarvittava hyvälle elämälle. Koen, että olemme kasvukeskus, jossa on hyvä olla ja elää. Yritysten kannalta ilmapiiri on kannustava ja meiltä löytyy paljon osaamista. Tulevaisuudessa saavutettavuuden parantuessa Pohjois-Savon asema ja vetovoima vahvistuvat entisestään.”

Tatu Säisä toimii Kuopion alueen kauppakamarin Digivaliokunnan puheenjohtajana ja 3D Talo Oy:n toimitusjohtajana. 3D Talo on keskittynyt virtuaalitodellisuusratkaisuihin, varsinkin ihmisten kouluttamiseen ja perehdyttämiseen. Yritys on tätä nykyä myös Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n jäsen ja hakee aktiivisesti uutta kasvua mm. puolustus- ja turvallisuussektorilta.

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys, Turvallisuus, Kauppakamarilehti