FinVector Oy – Investoinnilla maailman suurimmaksi geeniterapeuttisten lääkkeiden valmistajaksi

Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta palkitsee vuosittain viennissä tai kansainvälisyydessä ansioituneen pohjoissavolaisen yrityksen Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnolla. Tänä vuonna palkinto jaetaan marraskuun 29. päivä järjestettävässä Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa. Selvitimme, mitä vuonna 2019 Kunnian kukko -palkinnon voittaneelle FinVector Oy:lle tätä nykyä kuuluu.

Yliopistolähtöisestä spin offista maailman suurimmaksi

FinVector Oy:n juuret paikantuvat yliopistolähtöiseen Ark Therapeutics yritykseen, jonka perusti 90-luvun alussa professori Seppo Ylä-Herttuala. Vuonna 2014 kuopiolaisyhtiön omistus siirtyi sveitsiläiselle Frederik Paulsen säätiölle.

-Toimimme nykyään osana kansainvälistä Ferring Ventures SA -terveydenhuoltokonsernia. Toimipisteemme sijaitsee Kuopiossa ja olemme tuotantoyksikkö konsernin omille ja ulkopuolisten asiakkaiden geeniterapialääkkeille, FinVector Oy:n henkilöstöjohtaja Johanna Pantsar kertoo.

FinVectorin liikevaihto vuonna 2021 oli 41,5 M€. Liikevaihto muodostuu täysin ulkomaan viennistä; palvelun myynnistä konserniin. FinVectorin liikeidea on alusta alkaen ollut ”Born to Global”, mitä on osittain ohjannut toimialan erityispiirteet. Globaalissa lääketeollisuudessa vain paikallisesti tai kansallisesti toimiminen ei ylipäätään ole kestävää etenkään geeni- ja soluterapiaan keskittyvässä liiketoiminnassa.

-Kansainvälisyys on alallamme elinehto: ilman kansainvälistä toimintaa, meillä ei olisi mahdollisuutta kilpailla tällä toimialalla. Aikoinaan ensimmäinen kohdemarkkinamme oli Yhdysvallat. Nykyään kansainvälisyys on niin itsestään selvä osa arkeamme, että on vaikeaa edes eritellä sen osuutta toiminnasta, Johanna Pantsar taustoittaa.

Tällä hetkellä FinVector rakentaa uutta tehdasta Kuopion Savilahteen.

-Valmistuessaan olemme maailman suurin geeniterapeuttisten lääkkeiden tuotantoyksikkö. Tämän investoinnin arvo on meille merkittävä. Investoinnista Kuopioon käytiin kilpailu konsernin sisällä, Pantsar jatkaa.

Suomalaisen terveysalan tutkimus- ja innovaatioekosysteemissä Kuopion Savilahti tarjoaa lääketeollisuuden kasvavalle toimijalle myös tulevaisuudessa ainutlaatuiset toimintapremissit: Savilahteen valmistuvien uusien toimitilojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat niin Yliopistollinen sairaala kuin myös eri ammatillisen ja korkeakoulujen kampukset mukaan lukien Itä-Suomen yliopiston lääketieteen, kemian, fysiikan ja matematiikan laitokset.

Yksi Pohjois-Savon monikulttuurisimpia työyhteisöjä

FinVector on Pohjois-Savon monikulttuurisimpia työyhteisöjä. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 320 työntekijää 33 eri maasta, joista kaikki työskentelevät Kuopiossa. Huippuyksikössä diversiteetti näkyy myös henkilöstön osaamisessa: koulutustason jakauma on varsin suuri aina ammatillisesta koulutuksesta tohtoreihin.

-Erityisen hyvin meillä viihtyvät henkilöt, jotka haluavat kehittyä alansa huippuosaajiksi. FinVectorilla mahdollistamme työntekijöille monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä moninaisessa ympäristössä. Meille on tärkeää työntekijöiden oman osaamisen kehittäminen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviin sekä oman urapolun luomiseen”, Johanna Pantsar kertoo.

FinVectorin merkityksestä alueellisena työllistäjänä kertoo myös se, että yritys maksoi palkkaa henkilöstölle vuonna 2021 yhteensä 7,2 M€ (brutto).

Kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamisen Pohjois-Savosta käsin yritys on kokenut luontevana. Haasteet kytkeytyvät enimmäkseen rekrytointeihin, joita yritys tekee myös kansainvälisesti.

-On tärkeää, että näyttäydymme yhdessä – koko maakuntana – avoimena ja houkuttelevana paikkana opiskella, työllistyä ja elää myös kansainvälisestä taustasta tuleville ihmisille! Yrityksiä kannustan olemaan avoimia rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia sekä käyttämään työkielenä englantia, Johanna Pantsar rohkaisee.

Kansainvälisten osaajien houkuttelussa myös rakenteiden tulee tukea kansainvälisen (yritys)kulttuurin rakentumista:

-Tarvitsemme myös rakenteita, jotka tukevat ei-suomenkielisten kotiutumista, mukaan lukien perheet, Pohjois-Savoon. Olemme saamassa Kuopioon ensi vuonna englanninkielisen perusopetuksen, millä on iso merkitys siinä, että voimme kilpailla yhdenvertaisemmin kansainvälisistä huippuosaajista.

Vuonna 2019 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta myönsi FinVectorille Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon.

-Olimme tuolloin erittäin ylpeitä vastaanottaessamme palkinnon. Palkinto on alueellisesti tunnettu ja saimme sen johdosta myös paljon huomiota alueen muilta yrityksiltä, FinVectorin henkilöstöjohtaja Johanna Pantsar päättää.

FinVectorin vinkit ensimmäisiä kansainvälisiä rekrytointeja pohtiville yrityksille:

  1. Uskaltakaa ottaa ensimmäinen askel kohti kansainvälistä työyhteisöä. Se avaa ovat uusiin näkökulmiin ja toimii voimavarana jatkossa.
  2. Päättäkää, että yrityksenne työkieli on jatkossa englanti.
    Valmistelkaa sekä työyhteisöä että materiaaleja hyvissä ajoin muutokseen.
  3. Olkaa valmiita tukemaan kansainvälistä työntekijää ja hänen tarpeitaan. Huomioimalla saatte sitoutuneen työntekijän.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Johanna Pantsar
henkilöstöjohtaja
FinVector Oy
johanna.pantsar@finvector.com
+358 44 556 5420
www.finvector.com

Pauliina Tuovinen
henkilöstöpäällikkö
FinVector Oy
pauliina.tuovinen@finvector.com
+358 44 32 44 996
www.finvector.com

Tiina Hartikainen
kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö / kasvuvaliokunnan sihteeri
Kuopion alueen kauppakamari
tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi
+358 44 513 2904

Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020) ja Lignell & Piispanen (2021).

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys