EU: tärkeä markkina ja viitekehys

Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen

Pääkirjoitus Kauppakamarilehdessä 2/2024.

Vientiä aloittavissa ja jopa kansainvälisissä yrityksissä unohtuu helposti meitä lähellä oleva sisämarkkinoiden merkitys. EU:ssa on pelkästään 450 miljoonan kuluttajien kotimarkkinat, jotka kattavat noin 14,6 % maailman bruttokansantuotteesta. Suomen tavaraviennistä kohdistuu EU-maihin peräti 57 %. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena myyntimarkkinat muuttuivat. NATO-yhteistyö ja DCA-sopimus ovat lisänneet liiketoimintamahdollisuuksia USA:ssa. Viime vuonna USA olikin Suomen tärkein vientimaa (11,1 %), kun taas Ruotsin osuus oli 10,7 % ja Saksan 10,5 % tavaraviennistämme.

EU-markkinan koon lisäksi on muistettava EU:n perusideologia: ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus ilman tulleja tai muita kaupan esteitä. Sisämarkkinoilla on edelleen huomattavaa ja hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia maakuntamme kärkitoimialoille.

Päällimmäisenä EU:n sääntelyn tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja yhteistä hyvinvointia jäsenvaltioiden välillä. Viime vuosina vuosina sääntelyn määrä on kiihtynyt huomattavasti. On sanomattakin selvää, että tarvitsemme erityisesti ilmastotavoitteita. Kestävä kasvu ja puhdas siirtymä tarjoavat merkittäviä liiketoimintamarkkinoita Pohjois-Savon energiateknologiayrityksille. Kehitettävää on sääntelyn toimeenpanossa ja siinä, miten useat erilliset lainsäädännöt yhteisvaikuttavat yrityksiin. Suomen ja elinkeinoelämän pitää pystyä valitsemaan keinot, millä tavoitteet saavutetaan. Samalla raportointivelvoitteiden määrää on vähennettävänä. Vaarana on, että veturiyritystemme alihankintaketju kapenee, jos pienempien yritysten raportointitaakkaa ei kevennetä. Parantaaksemme alueemme ja Suomen kilpailukykyä, meidän tulee pystyä vielä paremmin vaikuttamaan sääntelyyn ennakolta.

Kuopion alueen kauppakamarin uuden Kasvu³-strategian keskiössä on kilpailukyvyn ja kasvun kiihdyttäminen. Tarvitsemme ihmisiä, investointeja ja infraa. Julkaisemme keväällä aiempaa laajemman investointiselvityksen: mitä investointeja on käynnissä, suunnitteilla sekä erityisesti mitä investointiaihioita maakunnassa on. Pärjätäksemme esimerkiksi USA:n rahoitusmekanismille (IRA), houkutellaksemme uusia investointeja ja rahoitusta Pohjois-Savoon, on EU:n valtiotukipolitiikkaa ja pääomamarkkinoiden toimintaa kehitettävä.

Tule mukaan EU ja Pohjois-Savon elinkeinoelämä -keskustelutilaisuuteemme torstaina 30.5., vaikuta ja äänestä tulevissa europarlamenttivaaleissa. Kuopion alueen kauppakamari – elinkeinoelämän tahtotilan määrittä ja muutosvoima, jotta menestymme paikallisesti sekä kansainvälisesti.

#menestystehdäänyhdessä

Kaija Savolainen

Managing Director

+358 44 514 8784

Kategoriat:Kauppakamarilehti