Energiahuollon huoltovarmuus Itä-Suomessa

Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Juha Räsänen. Kuva: Savon Voima

Kaupallisena yhteistyönä toteutettu artikkeli Kauppakamarilehdessä 1/2024

Työ- ja elinkeinoministeriön Itäisen Suomen visiotyöryhmä esittää Itä-Suomen houkuttelevuuden vahvistamisen yhdeksi teemaksi vireää elinkeinoelämää, teollisia investointeja sekä osaavaa työvoimaa. Raportti tunnistaa hyvin alueen vahvuudet, muun muassa bio- ja kiertotalouden, vihreän siirtymän edistämisen, korkean energiateknologian ja tki-toiminnan. Kasvun ja kehityksen sekä mittavien teollisten investointien taustalla energiaratkaisujen tulee olla kestäviä, kaksisuuntaisia ja skaalautuvia kasvun mahdollistajia. Energiamurros todetaan ennen kaikkea mahdollisuudeksi Itä-Suomelle, ja sitä se ilman muuta onkin, kunhan energiahuolto ja sen toimitus- ja huoltovarmuus muistetaan varmistaa monimutkaistuvassa järjestelmässä.

Energiahuollon huoltovarmuus on näihin päiviin saakka perustunut pitkälti fossiilisten polttoaineiden varastointiin. Kuluva lämmityskausi, ja lämmityskauden ankarat pakkasjaksot, ovat olleet oikeastaan ensimmäinen varsinainen koetinkivi biopohjaisten ja uusiutuvien energialähteiden huoltovarmuudelle. Biopohjaisten polttoaineiden laadunhallinta ja logistiikka ovat haasteissa ja tuuli- ja aurinkoenergiasta ei kovan pakkasen aikaan ole juuri pelastajaksi. Tulevina vuosina energiajärjestelmään liittyvät yhä voimakkaammin teolliset hukkalämmöt, vety, sähköpohjaiset tuotannot, kulutusjoustot sekä energiavarastot ja akut. Energian kokonaiskulutuksen ennustetaan Suomessa voimakkaasti kasvavan, ja kasvu on tarkoitus kattaa pääosin sääriippuvaisella tuotannolla. Tämä lisää entisestään järjestelmän haavoittuvuutta ja luo painetta kokonaisuuden parempaan hallintaan.

Miten sitten energiahuollon huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus liittyvät toisiinsa? Kokonaisturvallisuus määritellään yllä mainitussa raportissa vakaaksi, omavaraiseksi ja ennakoitavaksi toimintaympäristöksi, joka takaa sujuvan arjen. Tätä kaikkea tavoitellaan myös energiahuollon korkealla toimitus- ja huoltovarmuudella. Tässä meillä on selkeästi Itä-Suomessa loistavat mahdollisuudet kehittyä valtakunnan suunnannäyttäjiksi. Elämme täällä runsaiden biomassavarantojen äärellä, jotka takaavat meille oikein käytettynä vastuullista omavaraisuutta. Kehittyvä sähköverkko hajautettuine sähkövarastoineen, aurinko- ja tuulivoimahankkeet sekä maakunnan säätyvä vesivoima varmistavat sähköistyvän teollisuuden ja yhteiskunnan rakentamisen.

Lisäksi korkea osaaminen ja innovatiivinen energiateknologian kehitys luovat ratkaisuja monimutkaistuvien järjestelmien hallintaan ja optimointiin säästä tai markkinatilanteesta riippumatta. Energiahuollon omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen panostamalla toteutamme visiotyöryhmän näkemystä ja luomme sekä uusia työpaikkoja että osaamisen vientimahdollisuuksia. Samalla otamme osaa Itä-Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämiseen.

Savon Voima Oyj
toimitusjohtaja Juha Räsänen

Kategoriat:Kaupallinen yhteistyö​, Turvallisuus, Kauppakamarilehti