Cross Wrap Oy – kansainvälistä kauppaa Huippuvuorilta eteläisimpään Tasmaniaan

Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta palkitsee vuosittain viennissä tai kansainvälisyydessä ansioituneen pohjoissavolaisen yrityksen Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnolla. Tänä vuonna palkinto jaetaan perinteikkäästi marraskuun 29.päivä järjestettävässä Sawosta Maailmalle -tilaisuudessa. Muistatko vielä kaikki aiempien vuosien voittajat? Selvitimme, mitä vuonna 2020 Kunnian kukko -palkinnon voittaneelle Cross Wrap Oy:lle tätä nykyä kuuluu.

Älykkäitä jätteenkäsittelyn ja pakkaamisen ratkaisuja

Vuonna 1994 perustettu Cross Wrap tarjoaa tuotteita ja palveluja kiertotalouden teollisten toimijoiden sekä teollisten tuotantolaitosten paalatun materiaalin käärimiseen ja paalien avaamiseen. Siilinjärvellä, ja tätä nykyä osana kotimaista Saalasti-konsernia, toimivan Cross Wrapin liikevaihto oli vuonna 2021 n. 11 miljoonaa euroa.

Yritys seuraa tällä hetkellä aktiivisesti keskeisten toimialojen kehitystä globaalisti. Cross Wrapin päämarkkinat ovat edelleen Eurooppa sekä Pohjois-Amerikka. Erityisesti Iso-Britannia ja Italia ovat tärkeitä vientikohteita. Pitkäjänteinen työ alkaa tuottaa tulosta nyt myös muutamissa Aasian maissa ja Australiassa markkinoiden kypsyttyä.

Viimevuosien toimintaympäristön muutokset ovat tuoneet yritykselle uusia mahdollisuuksia. Yritys hakee tavoitteellista kasvua lähitulevaisuudessa.

”Meillä on seuraavan viiden vuoden strategiassa 15 % vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite. Uusia tuotteita ei ole varsinaisesti suunnitteilla, joten kasvuun tähdätään kolmella tavalla: tuotteiden elinkaaripalveluilla ja lisäarvoa tuottavilla uusilla ominaisuuksilla nykyisille asiakkaille; markkinaosuuksia kasvattamalla keskeisillä markkinoilla sekä datalähtöisiä palveluita kehittämällä”, kertoo asiakkuusjohtaja Mirja Yli-Erkkilä Cross Wrap Oy:stä.

Perheyritystaustaiselle Cross Wrapille tunnusomaista on ollut heti yrityksen perustamisesta alkaen rohkea kansainvälistyminen ilman yksittäistä kohdemaarajausta. Jo yrityksen alkuvuosina laitteita toimitettiin Euroopasta Uuteen Seelantiin. ”Kansainvälistyminen oli yritykselle luontevaa jo siitä yksinkertaisesta syystä, että kotimaan markkinat ja materiaalien määrät olivat liian vähäiset. Toimimme hyvin kapealla markkinalla, ns. niche-markkinassa, jossa isot materiaalivirrat ovat olleet edellytys asiakkaan automatisoitujen käärintä- ja paalienavauslinjastojen investoinneille”, tarkentaa Yli-Erkkilä yrityksen kohdemarkkinavalintaa ja alun kansainvälistymisen motiiveja.

Kansainvälistymistä kysyntäperusteisesti

Alkuvaiheessa Cross Wrapin kansainvälistymisstrategia oli kahtalainen: kontrolli haluttiin pitää yrityksen sisällä ja strategiana oli toimia soveltuvin osin yhteistyössä muiden laitevalmistajien kanssa. Alkuvaiheessa tärkeimpiä kumppaneita olivat paalainvalmistajat.

”Toinen olennainen asia oli, että joka paikkaan, missä jätteenkäsittely otti kehitysaskelia, mentiin. Koska myynti haluttiin pitää omissa käsissä, alkuvaiheen myyntipäälliköiden matkapäivien määrä oli hurja. Messut toimivat silloin – ja osin myös tänä päivänä – tärkeinä verkostoitumis- ja kaupantekopaikkoina”, Mirja Yli-Erkkilä muistelee.

Rohkeus ja ennakkoluulottomuus näkyivät viennin käynnistämisvaiheessa. Alussa tavoitteet Eurooppaan suuntautumisesta herättivät osassa jopa kauhistelua: monet olisivat jääneet enemmin Suomeen tai aloittaneet viennin korkeintaan Ruotsista.

”Me Cross Wrapina menimme sinne, missä tuotteille oli tarvetta – ja eri maiden erilaiset business-kulttuurit opittiin kentällä. Kun vienti oli käynnistynyt, yritykseen palkattiin lisää vientiin erikoistunutta henkilöstöä. Uudella osaamisella tehtiin markkinatutkimuksia, ja hyödynsimme myös silloisen Finpron (nyk. Business Finland) apua”, myyntipäällikkö Anne Lentz muistelee.

Runsaat matkapäivät ja -kilometrit ovat jättäneet jälkeensä myös runsaasti muistoja ja sattumuksia maailmalta. Pohjoisin ekskursio on tehty Norjan Huippuvuorille, jossa saaren jätteet pakataan Cross Wrapin paalinkäärijällä mantereelle toimitettavaksi:

Huippuvuorilla koneasentajamme kantoivat asetta ja yöpyivät hotellissa, jonka ikkunassa oli kalterit. Molemmat varotoimenpiteet varmistivat, että yksikään työntekijämme ei joutunut jääkarhun välipalaksi”, Yli-Erkkilä kertaa nyt jälkikäteen hauskaa yksityiskohtaa.

Kansainvälisyys – jokapäiväinen osa liiketoimintaa

Cross Wrapille kansainvälisyys on kiinteä osa yrityksen joka päivästä arkea. Monikulttuurinen tiimi ja globaali toimintaympäristö ovat läsnä päivittäisessä tekemisessä. Ilman kansainvälistä ulottuvuutta ei olisi Cross Wrapiä:

”Asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme ovat eri puolilla maailmaa, työyhteisössämme on edustettuna useita kansallisuuksia ja kulttuuritaustoja, minkä lisäksi käytämme englantia työkielenä jatkuvasti. Muita työkieliä ovat Italia, espanja ja venäjä”, asiakkuusjohtaja Mirja Yli-Erkkilä kertoo.

Kansainvälisen kaupan ja viennin tekeminen Pohjois-Savosta käsin on ollut yritykselle luontevaa alusta alkaen. Nykyaikaiset työnteon mallit, hyvät järjestelmät sekä monipaikkaisuus ovat tukeneet onnistunutta liiketoimintaa:

”Kauas on Pohjois-Savosta toki matkaa, mutta se ei ole haitannut etenkään tänä päivänä, kun työn tekemisen paikat eivät ole enää olennaisia. Työtä voi tehdä mistä vaan – kunhan on toimiva verkkoyhteys ja puhelin. Meillä on vakituisia työntekijöitä muuallakin kuin Savossa”, itsekin Tampereelta käsin työskentelevä Yli-Erkkilä taustoittaa, ”Covidin aikana Cross Wrapillä siirryttiin pilvipalveluihin ja periaatteessa kaikki tarvittava tieto on saatavilla meidän työntekijöillemme paikasta riippumatta.”

Saavutuksista ja tehdystä työstä myönnetyt tunnustukset ja palkinnot ovat kasvavassa yrityksessä tärkeä osa paitsi tunnettuuden myös henkilöstöön liittyvien arvojen näkökulmasta. Vuonna 2020 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunnan Cross Wrapille myöntämän kansainvälistymistunnustuksen merkitystä asiakkuusjohtaja Mirja Yli-Erkkilä kuvailee hetkessä tärkeäksi:

”Tuoreeltaan tämänkaltainen huomio nostaa henkilöstön omanarvontunnetta ja fiilistä sekä kannustaa jatkamaan yhteisten tavoitteiden eteen. Ajan myötä merkitys luonnollisesti liudentuu. Meidänkaltaisellemme pienehkölle yritykselle Kunnian kukko -palkinto on lisännyt tunnettuutta lähiseudulla ja sillä on ollut myönteinen vaikutus työnantajamielikuvaan.”

Cross Wrapin kolme vinkkiä vientiä suunnitteleville yrityksille
1. Ole lähellä asiakkaita ja laadi kunnollinen markkina-analyysi, jossa huomioidaan mahdollisuudet ja riskit päätöksenteon pohjaksi sisältäen selkeän toimintasuunnitelma markkinan avaamiseksi. Kokonaisuuteen on hyvä jättää tilaa myös sattumalle!
2. Rekrytoi oikeanlaiset ihmiset, joilla on oikeanlaista osaamista ja asennetta rakentaa suhteet ja liiketoiminnan pohja kohdemarkkinassa.
3. Panosta sisäisiin prosesseihin ja toimintatapoihin: näiden on oltava sellaisessa valmiudessa, ettei kansainvälistyminen hyydy niistä johtuen.

Mitä vain harva tietää
Cross Wrap on toimittanut pohjoisimman koneen huippuvuorille ja eteläisimmän Tasmaniaan.


Lisätiedot
Mirja Yli-Erkkilä
Chief Customer Officer
Cross Wrap Ltd.
mirja.yli-erkkila@crosswrap.com
+358 40 0909029
www.crosswrap.com

Tiina Hartikainen
kasvu- ja kansainvälistymispäällikkö / kasvuvaliokunnan sihteeri
Kuopion alueen kauppakamari
tiina.hartikainen@kuopiochamber.fi
+358 44 513 2904

Kunnian kukko -palkinnon juuret paikantuvat 90-luvun taitteeseen. Vuonna 2017 Kuopion alueen kauppakamarin kasvuvaliokunta alkoi jakaa palkintoa vuosittain kansainvälisessä liiketoiminnassa ansioituneelle pohjoissavolaiselle yritykselle. Palkinnolla halutaan lisätä pohjoissavolaisten kasvu- ja vientiyritysten tunnettuutta sekä motivoida alueen yrityksiä kansainväliseen kasvuun. Palkinnon ovat edellisvuosina saaneet FinVector (2019), CrossWrap (2020) ja Lignell & Piispanen (2021).

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys