Brexitin asiakirjavaatimuksista ja vaikutuksista tavaravientiin

Jukka Säikkälä koulutus kauppakamari

Iso-Britannia erosi EU:sta virallisesti 1.2.2020, mutta tavarakaupan osalta ero konkretisoitui siirtymäkauden päätyttyä vasta vuoden 2021 alusta.

Sisämarkkinakauppa Iso-Britannian kanssa muuttui vientikaupaksi, joka toi mukanaan mm. viennin ja tuonnin tullimuodollisuudet, EORI– ja REX-rekisteröitymisvaatimukset Tulliin sekä erilaiset tuotekohtaiset todistusvaatimukset keskinäisessä kaupassa. Pohjois-Irlannin ja EU:n välillä tavarakauppa jatkuu sisämarkkinakauppana ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Iso-Britannia ja EU saavuttivat 24.12.2020 keskinäisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jota alettiin väliaikaisesti soveltaa tämän vuoden alusta.

Tullittomuuden edellyttävä alkuperäselvitys

Ison-Britannian ja EU:n välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaisen tavarakaupan tullittomuuden saamiseksi tuotteiden on täytettävä sopimuksen alkuperäsääntöjen ehdot. Pääsääntöisesti tavarat täyttävät alkuperäsääntöjen ehdot, kun ne ovat kokonaan tai riittävästi valmistettu EU:ssa. Näin esim. Kiinassa valmistetut tavarat eivät täytä alkuperäsääntöjen ehtoja ja eivätkä saa tullitonta kohtelua.

Alkuperätuotteen aseman osoittamiseksi viejän on laadittava alkuperävakuutus esim. kauppalaskuun. Etuuskohtelun saaminen voi perustua myös tuojalla olevaan kirjalliseen tietoon tuotteen alkuperästä.

Yksi alkuperävakuutus voi kattaa myös useita saman alkuperätuotteen toimituksia vakuutuksessa ilmoitetun ajanjakson kuluessa korkeintaan vuodeksi.

Viivästyksiä tullauksessa

Tuontitullaukset ovat takunneet Isossa-Britanniassa ja tavarat ovat jumiutuneet tulliin useiksi päiviksi, jopa viikoiksi. Osasyynä tähän on ollut Britannian tullin resurssien riittämättömyys voimakkaasti kasvaneiden tulli-ilmoitusten suhteen, mutta myös paikallisten yritysten valmistautuminen uusiin määräyksiin on jäänyt vaillinaiseksi. Viivästyksiin Britanniaan viennissä on siis syytä varautua toistaiseksi.

Brexitin jälkeinen muistilista

  1. Muista EORI- ja REX-rekisteröinnit Tulliin.
  2. Varmista lähetyskohtainen kauppalasku ja pakkausluettelo.
  3. Varmista voiko vietävälle tavaralle antaa etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäselvityksen.
  4. Selvitä tarvittaessa tullit, arvonlisä- ja valmisteverot.
  5. Tarkista mahdolliset tuotekohtaiset todistusvaatimukset, merkintämääräykset sekä vientirajoitukset.

Jukka Säikkälä

asiantuntija

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys