Yritykset tarvitsevat kilpailua ja uusia markkinoita

Juuri nyt olemme Suomessa suurten tulevaisuuden kysymysten äärellä. Sitran mukaan monet muutokset, kuten siirtymät datatalouteen ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan, edellyttävät uudenlaista osallisuutta ja kykyä kuvitella toisenlaisia tulevaisuuksia. Liike-elämän vaikuttajat ja tietokirjailijat Mika Sutinen ja Kirsi Piha ovat puolestaan tuoneet esiin, että muutos on nykyisin yrityksille olemassaolon tapa ja siinä onnistuminen elämän ja kuoleman kysymys.

Meillä Pohjois-Savossa on ollut jo pitkään muutosherkkyyttä tulevaisuuden kysymyksissä. Alueella on tehty mittavia investointeja ja käynnissä on uudistuksia, jotka luovat maaperää kasvulle. Yritykset ja oppilaitokset kehittävät osaamistaan muun muassa alueen kärkialojen tuotekehitys- ja ekosysteemityöllä. Kuopion Savilahti on tulevaisuuden osaamiskeskittymä, johon Ylä-Savon ja Varkauden aktiiviset vientiteollisuuskeskittymät tuovat vahvan lisänsä.

Tulevaisuuden suurin muutosvoima on kuitenkin yrityksissä. Kansainvälisten vertailuiden mukaan Suomen talous ei ole hyötynyt kilpailijamaiden tavoin teknologian kehityksestä eikä ICT-investoinneista. Vahvuutemme, kuten korkea koulutustaso ja teknologiamyönteisyys, eivät ole vielä riittävästi tuoneet meille onnistumisia työn tuottavuuden lisäämisessä. Osaamisen lisäksi menestykseen tarvitaan lisää kilpailua ja kilvoittelevia kasvuyrityksiä. Yritykset tarvitsevat kasvualustakseen kooltaan suurempia tai uudenlaisia markkinoita.

Pandemian jälkeen on viimeistään selvää, että liiketoiminnan maailmannapa voi löytyä aidosti myös Savosta. Menestystarina voi nousta yhtä lailla Lapinlahdelta kuin Atlantin toiselta puolelta. Digitaalisuuden myötä markkina voi olla missä vaan ja yrityksen sijainnilla ei ole väliä. Samalla savolainen mutkattomuus ja elämän helppous voivat nousta uudenlaiseen arvoon.

Pohjois-Savon nykyiset noin 250 vientiyritystä tuottavat alueellista elinvoimaa, mutta tulevaisuudessa niitä tulisi olla huomattavasti enemmän. Jotta määrä olisi vuonna 2030 tuplaantunut tai edes lähempänä 500 yritystä, uudistumiskyvykkyyden tulee yrityksissä nousta. Uusien startup-yritysten lisäksi keskeisessä roolissa ovat eri kasvuvaiheiden yritykset ja heidän kasvupotentiaalinsa löytäminen.

Onneksi meillä on useita inspiroivia esimerkkejä siitä, kuinka tulevaisuuden bisnesmahdollisuuksiin tartutaan. Esimerkiksi viime syksynä Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon saanut Cross Wrap on jo vuosia liiketoiminnassaan toteuttanut kiertotalouden megatrendiä mahdollistamalla jätteiden pakkauksen ympäristöystävällisemmin. Tai alkuvuodesta North Savo Startup Fund -rahaston pääomasijoituksen saanut Kiho puolestaan tähtää maailman parhaaseen digitaaliseen ratkaisuun kenttätyön hallinnassa. Näistä saamme uskoa onnistumiseen laajemminkin!

Kirjoitus julkaistiin Savon Sanomissa 6.2.2021.

Kategoriat:Kasvu ja kansainvälisyys