Rajaton Ylä-Savo

Tehdään Ylä-Savosta kansainvälinen ja monipuolinen osaajien paikka sekä tehokkaampi, tulevaisuuteen suuntautunut toimintaympäristö.

rajaton yla-savo_Jukka Heiskanen_Mira Koponen_1

Vaikuttaminen


Rajaton Ylä-Savo

Rajaton Ylä-Savo saa toimintaansa Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) sekä Olvisäätiön tukea, joiden avulla mahdollistamme ketterät kokeilut ja tehokkaat toimenpiteet Ylä-Savon yrityskentän tarpeisiin.

Hankeaika 1.1.2019-30.9.2021

Ole osa yläsavolaista menestystarinaa

Ylä-Savossa, keskellä vihreää suomalaista metsämaisemaa sijaitsee ainutlaatuinen ja vahva yritysten verkosto, joka puhaltaa yhteen hiileen. Alueen vienti kasvaa selvästi nopeammin, kuin Suomessa keskimäärin ja jotta suunta pysyy tulevaisuudessakin oikeana, ovat yritykset yhdistäneet voimansa osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi. Tämän myötä syntyi Rajaton Ylä-Savo, joka varmistaa osaavan työvoiman saatavuuden alueelle tunnistettujen yritystarpeiden pohjalta.

Luomme alueen yritysten ja oppilaitosten välille tehokkaampaa ja tiiviimpää yhteistyötä, vahvistamme alueen startup-kenttää ja teemme alueen yrityksiä ja niiden tarjoamia uramahdollisuuksia tutuksi yläsavolaisille nuorille. Tavoitteena on saada aikaan rakenteellista ja pysyvää muutosta koko Ylä-Savoon alueella sijaitsevien yritysten brändiä ja vetovoimaa hyödyntäen.


Julkinen hankinta

Rajaton Ylä-Savo -hankkeen ulkopuolista arviointia koskeva hankinta, ks. tarkemmin tästä.

Vastaukset hankintaa koskeviin kysymyksiin ja kommentteihin:

Kysymys 1: ”Vähimmäisvaatimuksena yrityksen on ilmoitettava yksi (1) referenssi tarjouspyynnössä kuvattua vastaavasta EU:n rakennerahastohankkeen arviointi -palvelun toteutuksesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana (2021–2017). Voiko tässä esittää muiden rahoitusinstrumenttien (esim. Business Finlandin tai ministeriöiden tuki-instrumentit) perusteella rahoitettujen hankkeiden arviointeja tai esim. rahoitusinstrumenttien vaikuttavuusarviointeja? Esimerkiksi joissain rahoitusohjelmissa on yhdistetty erilaisia rahoitusinstrumentteja.”  

Kysymys 2: ”Rajaton Ylä-Savo -hankkeen arvioinnin tarjouspyynnön liitteessä 2 olevissa Tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa yhtenä kohtana on: Tarjoajalla on kokemusta tarjouspyynnössä kuvatun palveluiden kehittämistä ja konseptointia mukaisesta toteutuksesta.  Siinä myös viitataan liitelomakkeeseen 3, johon ko. referenssi tulee kuvata. Liitelomakkeessa 3 kuitenkin todetaan, että siinä on ilmoitettava ”yksi (1) referenssi tarjouspyynnössä kuvattua vastaavasta EU:n rakennerahastohankkeen arviointi -palvelun toteutuksesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana (2021–2017). Onko liitteeseen 2 jäänyt tässä tapauksessa virheellinen soveltuvuusvaatimus?” 

Vastaus kysymykseen 1 ja 2: Yrityksen on ilmoitettava yksi (1) referenssi tarjouspyynnössä kuvattua vastaavasta EU:n rakennerahastohankkeen arviointi -palvelun toteutuksesta viimeisen viiden (5) vuoden aikana (2021–2017). Ks. tarkemmin tarjouspyynnön liiteasiakirja ja ohjeet (liite 3). 


Jukka Heiskanen

projektipäällikkö
rajaton ylä-savo -hanke

040 037 6574

Mira Koponen

pALVELUASIANTUNTIJA
PALVELUT JA ALUEKEHITYSPROJEKTIT

044 513 2905