Ratkaisuja kunnille – Kuntavaaliteesit 2021

Pohjois-Savon kuntien hyvinvointi rakennetaan yhdessä elinkeinoelämän ja yritysten kanssa.

kuntavaalit kauppakamari 2021

Kuntavaaleissa alueiden hyvinvointi ja kasvu rakennetaan yhdessä yritysten kanssa, jotka työllistävät ja tilittävät veroja. Suomi tulee nousemaan kasvu-uralle vain, jos meillä on kunnissakin kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä.

Kuntien ja alueiden vetovoima rakentuu positiivisena kierteenä. Positiivisen kierteen synnyttäminen vaatii kuntapäättäjiltä tahtoa edistää ja kehittää kunnan elinvoimaa. Kuntalaisilla, asukkailla ja yrityksillä, on oltava luottamusta kunnan tulevaisuuteen. On oltava varmuus siitä että tässä kunnassa kannattaa investoida, ja täällä on mahdollisuus rakentaa hyvä arki – huomennakin.

On keskeistä, että päättäjillä on halua varmistaa tekemiensä päätösten vaikutukset yrityksille ja luoda hyvät puitteet yrityksille toimia, työllistää ja kasvaa.

RATKAISUJA KUNNILLE, JOTTA KASVU JA HYVINVOINTI TURVATAAN:

KESTÄVÄ KUNTATALOUS

 • Kuntien on laadittava uudistusten ja tulevaisuuden kasvun tiekartta.
 • Veroja ei pidä kiristää ja kuntien piiloverotus on laitettava kuriin.
 • Kuntien tehtäviä ei saa lisätä.
 • Kuntayhtiöiden ei pidä häiritä markkinoita tarpeettomasti – reilusta kilpailuasetelmasta on huolehdittava.
 • Kuntien on vahvistettava hankintaosaamistaan.

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS

 • Yritykset on otettava nykyistä vahvemmin mukaan kuntien palveluiden tuottamiseen monituottajamallin avulla.
 • Palveluseteleiden käyttöä on lisättävä merkittävästi nykyisestä.
 • Palveluiden kustannuksista on tehtävä läpinäkyviä ja vertailtavia yhtenäisen kustannusten laskentamallin avulla.

OSAAVA TYÖVOIMA

 • Panostuksia on siirrettävä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen – osaamisen rapautuminen on pysäytettävä.
 • Ikäluokkien pienentyessä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia.
 • Kuntien on houkuteltava kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita.
 • Alueen osaamispääomaa on kehitettävä tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

LIIKENNE

 • Tieinfra kuntoon.
 • Työmatkaliikenne sujuvaksi.

KAAVOITUS JA LUPAPALVELUT

 • Liian yksityiskohtaisia kaava- ja rakennusmääräyksiä on purettava.
 • Rakennuskelpoista tonttimaata on oltava saatavilla riittävästi.
 • Lupaprosesseja on nopeutettava.

Teemat Pohjois-Savossa

Kysyimme Kuopion ja Ylä-Savon kauppakamariosastojen hallituksilta mitä he pitivät tärkeimpinä kuntavaaliteemoina.

tärkeimmät-teematkuopion-osasto leikattu
tärkeimmät-teemat-ylasavoosasto leikattu

Varkauden kauppakamariosaston kuntavaaligrilli

Varkauden kauppakamariosasto kutsui eri puolueiden edustajia kuntavaaligrilliin. Katso videoilta puolueiden vastaukset vaaligrillin kysymyksiin.

Kuntavaaligrillissä Kokoomus

Kuntavaaligrillissä Keskusta

Kuntavaaligrillissä Kristillisdemokraatit

Kuntavaaligrillissä Perussuomalaiset

Kuntavaaligrillissä SDP

Kuntavaaligrillissä Vasemmistoliitto

Kerromme mielellämme lisää kauppakamarin kuntavaaliohjelmasta!

Kaija Savolainen

Toimitusjohtaja

040 514 8784