Mentorointitoiminta

Kauppakamarin jäsenistö muodostaa monialaisen osaajaverkoston, jossa jakaa osaamista ja antaa sparrausta toisille.

co-learn-kuopio-valmennusohjelma

Kauppakamarin palvelut

”Luottamuksellisuus ja avoimuus on paritapaamisissa tosi tärkeä ja se toteutui. Tapaamiset oli helppo järjestää ja uskon että jatkamme yhteydenpitoa edelleen.

Mentorointivalmentajaksi-hanke on kaksivuotinen (1.9.2018–30.9.2020) ja sen rahoittajina toimivat Kuopion alueen kauppakamarin lisäksi EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus kansallisena rahoittajana.

Mentorointi – Oppia toisilta osaajilta

Haluaisitko itsellesi mentorin tai valmentajan? Oletko valmis kehittämään näitä taitoja itsessäsi? Uudenlainen tapa kehittyä työelämässä löytyy osaajien välisestä vertaismentoroinnista, jota toteutetaan valmentavalla mentoroinnilla.

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua. Työelämässä mentorointia on käytetty pitkään kokeneiden työntekijöiden osaamisen hyödyntämiseen ja jakamiseen sekä hiljaisen tiedon esille saattamiseen. Mentorointia hyödynnetään etenkin johtajien ja asiantuntijoiden oppimisen ja urakehityksen tukemiseen.

Valmentava ote valtaa alaa organisaatioiden keskustelu- ja toimintakulttuurin suunnannäyttäjänä. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista yhteistyötä, jossa kaikkia näitä tarvitaan tulosten synnyttämiseksi. Valmentava mentorointi yhdistää mentoroinnin kokemuspohjaisuuden ja valmentamisen tavoitteellisuuden.

Vertaismentorointi on asiantuntijuuden jakamisen ja kehittämisen menetelmä, jossa osaajat toimivat tilanteen mukaan joustavasti sekä mentorin että aktorin rooleissa. Menetelmän avulla saavutetaan keskinäistä ajatusten ja kokemusten vaihtoa ja ristiinpölytystä.

Co-learn Kuopio – valmentavan mentoroinnin ohjelma

Co-learn Kuopio on valmentavan mentoroinnin ohjelma, joka on suunnattu esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille toimialasta ja työtehtävästä riippumatta.

Valmentavan mentoroinnin avulla organisaatioon voidaan rakentaa valmentavaa ajattelu- ja toimintatapaa, tukea työn itseohjautuvuutta ja jatkuvaa oppimista, vahvistaa työn merkityksellisyyttä ja tiimityön voimaa.

Valmentava mentorointi on

 • luottamukseen perustuvaa, oman ja yhteisen ajattelun kehittämistä, missä hyödynnetään osapuolten aikaisempaa osaamista ja kokemusta.
 • tavoitteellista yhdessä oppimista, jossa vahvistetaan organisaation kykyä itseohjautuvuuteen ja jatkuvan oppimisen kulttuuriin.
 • koko toimintakulttuuriin vaikuttava kehittämistapa, joka parantaa organisaation ainutlaatuista kilpailutekijää – yhteistyötä.

(Lähde: Ristikangas, V., Ristikangas, M. & Alatalo, M. Valmentava mentorointi. Kauppakamari 2019)

Co-learn valmennusohjelman sisältö

Ohjelmassa opit valmentavan vuorovaikutuksen taitoja, joita ovat mielentaidot, tunnetaidot ja reflektiokyky. Ohjelman jälkeen voit hyödyntää valmentavan vuorovaikutuksen keinoja ja kehittää työpaikkasi toimintakulttuuria.

Ohjelma rakentuu neljälle lähitapaamiselle ja seitsemälle paritapaamiselle. Paritapaamisissa pääset käytännössä harjoittelemaan valmentavan vuorovaikutuksen taitoja luottamuksellisessa vertaismentorointisuhteessa. Aiempaa kokemusta mentoroinnista ei vaadita. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua alueen muiden osaajien kanssa.

Asiantuntijoina toimivat kokeneet motivaatiovalmentajat ja ohjausalan ammattilaiset.

Ohjelma sopii sinulle ja yrityksellesi jos:

 • Toimit johto- tai asiantuntijatehtävissä.
 • Haluat kehittyä valmentavissa vuorovaikutustaidoissa ja itsesi johtamisessa.
 • Olet kiinnostunut harjoittelemaan taitojasi ohjelman aikana vertaismentorointisuhteessa.
 • Haluat syventää verkostojasi.

Osallistumalla ohjelmaan kehität itseäsi seuraavilla osa-alueilla:

 • Oman työn johtaminen ja itsetuntemus
 • Valmentavat vuorovaikutustaidot: mielentaidot, tunnetaidot ja reflektiokyky
 • Työhyvinvointia tukeva asenne ja resilienssi

“Paritapaamiset olivat tämän ohjelman parasta antia. Keskustelut mentorin kanssa avasivat ohjelman teemoja ja omaa ajattelua merkittävästi.”

Ilmoitamme seuraavan valmennuksen aloitusajasta tällä sivustolla.

Co-learn Kuopio – osaajien verkosto

Co-learn KUOPIO -verkostossa pääset verkostoitumaan ja kehittymään toisten osaajien kanssa. Verkoston tavoitteena on rakentaa alueelle työelämän osaamisen yhteisö, jossa osaajat voivat jakaa ammatillisia haasteitaan, osaamistaan ja löytää sparrausta erilaisiin tilanteisiin niin työarjessa kuin -urallakin.

Tulevaisuudessa ihminen nousee kaiken keskiöön – teknisten taitojen rinnalla tärkeimmäksi menestystekijäksi osoittautuu kyky toimia yhdessä toisten kanssa. Digitalisoitumisen myötä asiantuntija- ja johtotehtävät ovat yhä osaamisintensiivisempiä, tiimityötä, itseohjautuvuutta ja luovuutta vaativia. Verkostossa toimimalla kehität vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi ja osaamistasi toisilta oppien.  

Voit liittyä Co-learn Kuopio -verkostoon, jos:

 • Toimit työelämässä johto- tai asiantuntijatehtävissä Pohjois-Savon alueella tai sinulla on työuraa takana näistä tehtävistä.
 • Haluat verkostoitua toisten osaajien kanssa aktiivisesti ja pysyä kiinni ajankohtaisissa työelämän aiheissa.
 • Uskot siihen, että omia ajatuksia on hyvä välillä tuuletella ulkopuolisen kanssa. Tavoitteenasi on kehittää itseäsi ja haluat jakaa osaamistasi myös muille.
 • Olet oma-aloitteinen ja motivoitunut itseohjautuvaan verkostoitumiseen.
 • Toimit luottamuksellisesti ja hallitset vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Co-learn Kuopio -verkoston säännöt:

 • Verkosto on Kuopion alueen kauppakamarin hallinnoima ja siihen liitytään ilmoittautumalla sähköpostitse.
 • Verkostoon liittymällä saa luvan olla yhteydessä verkoston muihin osaajiin kolmella eri tapaamismallilla:

      1) Avoin agenda

 • Tutustumistapaaminen, joka ei vaadi ennakkovalmisteluja
 • Keskustelut ajankohtaisten työaiheiden ympärillä
 • Mahdollista syventää muihin tapaamismalleihin

      2) Sparrausapu

 • Ennakkovalmistautuminen
 • Vähintään yksi tapaaminen, jossa saa sparrausta työn ajankohtaiseen haasteeseen

      3) Valmentava mentorointi

 • Ennakkovalmistautuminen
 • Vähintään 2-3 tapaamista, jossa saa toisen näkemyksiä omaan ammatilliseen kehittymiseen
 • Mahdollista syventää pidempiaikaiseksi mentorointisuhteeksi.
 • Verkostoon liittymällä sitoutuu itse olemaan käytettävissä vähintään kahdessa yhteydenotossa /vuosi. Yhteydenoton kohdalla voi itse vaikuttaa siihen, millaiseen tapaamismalliin on valmis.
 • Verkoston verkkoalustana toimii TAVATA-palvelu, jonne liitytään omalla profiililla. Yhteydenotto toisen verkoston jäseneen tapahtuu TAVATAn avulla.
 • Yhteydenotoista on lupa myös kieltäytyä omat resurssit huomioiden. Verkoston jäsenen tulee kuitenkin huolehtia, että pystyy vastaamaan myönteisesti vähintään kahteen yhteydenottoon vuoden aikana. Verkostossa ei kannata olla mukana, jos siihen ei ole vähäisintäkään aikaa käytettäväksi.
 • Verkostosta voi poistua milloin tahansa poistamalla itsensä TAVATA-palvelusta ja ilmoittamalla siitä Kuopion alueen kauppakamarille.
 • Verkostossa sovitut tapaamiset ovat omakustanteisia ja verkoston jäsenet vastaavat tarvittavista järjestelyistä itsenäisesti.
 • Tapaamiset perustuvat luottamukselle. Halutessaan osapuolet voivat tehdä kirjallisen vaitiolositoumuksen, jonka pohjan saa kauppakamarin verkkosivuilta.
 • Kauppakamari seuraa verkoston aktiivisuutta lähettämällä jäsenille kahdesti vuodessa sitä koskevan lyhyen kyselyn, johon verkoston jäsen on velvoitettu vastaamaan. Verkoston toimintaa kehitetään ajan myötä esimerkiksi yhteistapaamisilla.


Co-learn Kuopio -verkostoon liittyminen

Verkostoon liittyminen on kaksivaiheinen:

1. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse kauppakamari@kuopiochamber.fi
2. Saatuasi vahvistusviestin kauppakamarilta voit liittyä ohjeiden avulla TAVATA-ryhmään, josta löydät verkoston jäsenet ja voit sopia tapaamisia.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Co-learn Kuopio –ohjelmaa ja -verkostoa on toteutettu Kuopiossa vuosina 2018–2020 Mentorivalmentajaksi -hankkeen toimenpiteinä. Hankkeen rahoittajina toimivat kauppakamarin lisäksi EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Johanna Haapakorva

palvelujohtaja

050 379 4795