Kuopion alueen kauppakamarin jäsenmaksuperusteet 2017

Kuopion alueen kauppakamarin jäsenmaksun suuruus määräytyvät jäsenen yrityksen tai organisaation henkilöstömäärän mukaisesti. Henkilöstömäärään perustuvaa jäsenlaskutusta sovelletaan yritys-, kunta-, kaupunki- ja yhteisöjäsenille oheisen taulukon mukaisesti.
 
Henkilöstömäärä 
1 - 4 175 €
5 - 9 200 €
10 - 19 270 €
20 - 49 400 €
50 - 99 650 €
100 - 249 1 150 €
250 - 499 2 150 €
500 - 999 4 150 €
1000 - 1999 6 150 €
2000 tai enemmän 8 150 €
Henkilöjäsen 70 €